Päämainos
Usean toimittajan verkostolla torjutaan logistiikkahäiriöitä
Toimitusketjut 09.11. 09:42

Usean toimittajan verkostolla torjutaan logistiikkahäiriöitä

Keskuskauppakamarin Lenita Toivakan mukaan arvoketjujen maantieteellinen sijainti voi muuttua alueellisemmaksi.

09.11.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamarin johtajan Lenita Toivakan mukaan suomalaisyritykset kohtaavat yhä enemmän logistiikka- ja saatavuushäiriöitä ja arvoketjuhäiriöitä.

Valtioneuvoston tuoreen selvityksen mukaan logistiikka- ja saatavuushäiriöitä sekä arvoketjuhäiriöitä näkyy jo kaikkialla, ja myös suomalaiset yritykset ovat kohdanneet niitä eri yhteyksissä.

Toivakka sanoo, että alueelliset arvoketjut lyhentäisivät kuljetusmatkoja ja pienentävät yritysten kuljetuskustannuksia ja hankintariskiä.

”On viisasta hakea ratkaisuja toimitusketjun ja yrityksen luotettavuuden lisäämiseksi. Entistä kansainvälisempi vaihtoehtoisten toimittajien verkosto useassa maassa on yritykselle erilaisissa häiriötilanteissa myös pelastus. Jos yrityksen kriittiset tuotteet tulevat pääosin Kiinasta, kaikki munat ovat samassa korissa ja häiriöiden sattuessa ollaan taas vaikeuksissa”, hän sanoo Keskuskauppakamarin 4.11. julkaisemassa tiedotteessa. 

Muutokset ovat hitaita

Toivakka arvioi, että arvoketjujen maantieteellinen sijainti voi hiljalleen muuttua myös alueellisemmiksi. Muutokset ovat hitaita, koska vaatimukset luotettavan ja vastuullisen tuotantoketjun varmistamiseksi ovat kasvaneet. Hän kannustaa yrityksiä etsimään vaihtoehtoisia tavarantoimittajia lähialueilta. 

Yritysten olisi hänen mukaansa etsittävä nyt vaihtoehtoisia tavarantoimittajia lähialueilta. 

”EU ja muut lähimarkkinat voisivat tarjota mahdollisuuksia suomalaisille välituotteita valmistaville ja muille teollisille yrityksille. Suomessa välituotteiden maahantuonti ja vastaavasti välituotteiden vienti ovat poikkeuksellisen suurta kansainvälisesti vertailtuna. Pelkän hinnan sijaan toimitusten luotettavuus tai päästövähennystavoitteet ja ilmastomuutosta hillitsevät näkökulmat voivat monesta syystä nousta tärkeiksi kriteereiksi edullisen hinnan rinnalle”, Toivakka sanoo. 

Valtioneuvoston selvityksen mukaan arvoketjujen globalisoituminen muuttuu koronapandemian seurauksena. Alueellisten arvoketjujen avulla yritykset voivat lyhentää kuljetusmatkoja ja kustannuksia sekä vähentää välikäsien määrää ja parantaa toimitusvarmuutta. 

Tuotantoketjut eivät toimi

”Yritykset ovat saaneet toimia vuosikymmeniä ennakoitavassa logistisessa maailmassa, jossa globaalit arvoketjut ovat kehittyneet monimutkaiseksi verkostoksi. Tällä hetkellä yritysten tuotantoketjut eivät toimi ja ne joutuvat sopeutumaan pitkittyneeseen häiriötilanteeseen, jolle ei näy loppua. Tämä tapahtuu kasvattamalla varastoja ja hakemalla uusia tavarantoimittajia sekä vaihtoehtoisia kuljetusmuotoja”, hän sanoo. 

Teollisuustuotanto sekä teollisuuden tilaukset ovat kasvaneet reippaasti kuluneen vuoden aikana Suomen tärkeimmillä vientialoilla, mutta yritysten tuotantoa ja kannattavuutta varjostavat pitkään jatkuneet logistiset häiriöt, kuten konttipula sekä välituotteiden saatavuusongelmat.  

Keskuskauppakamarin vientiyrityskyselyssä yli 80 prosenttia yrityksistä ilmoitti suurimmiksi pullonkauloiksi ongelmat toimitusketjuissa sekä komponenttien ja raaka-aineiden saatavuudessa.

JAA