Uutta bisnestä sähköisestä liikenteestä
SponsoroituKuljetukset 17.11. 09:14

Uutta bisnestä sähköisestä liikenteestä

Lahden seudun yritykset, julkiset toimijat, korkeakoulut ja kaupunki ovat tiiviisti mukana liikenteen sähköistymisen globaalissa murroksessa. Niiden yhdessä perustama Lahden seudun sähköisen liikenteen klusteri jatkaa Euroopan Ympäristöpääkaupunki-vuoden tarinaa, joka on jo poikinut LUT-yliopistoon Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin.

17.11.2021
Teksti LADEC

Liikenneinfran päästöjen vähentäminen on iso kokonaisuus. Sähköisen liikenteen murros on vasta alkamassa. Lahteen perustettu sähköisen liikenteen klusteri toimii murroksen etujoukoissa.

"Klusterin toimijoiden yhteisenä tavoitteena on kehittää uusia tuotteita ja palveluita kotimaahan ja vientiin, tutkimuksen ja yritysten yhteistyöllä", LUT-yliopiston energiajärjestelmien tiedekunnan dekaani Olli Pyrhönen toteaa.

Liikennejärjestelmien muutos edellyttää Pyrhösen mukaan jakeluinfraa, mutta myös monenlaista muuta osaamista.

"Jakeluinfran integroiminen älykkääseen sähköverkkoon sekä palvelukonseptien ja informaatiopalveluiden rakentaminen ovat vasta alkutekijöissä. Aihe on myös ajo- neuvoteknisesti kiinnostavaa: kun puhutaan tehotiheistä sähkömoottoreista, nestejäähdytteisestä tehoelektroniikasta ja niiden ohjaustekniikasta, alan yrityksille on luvassa runsaasti mielenkiintoisia teknologiahaasteita. LUT-yli- opistolla on pitkä historia liikenteen sähköteknisistä ratkaisuista, johon Lahden kampuksen uusi professuurikin tulee nojaamaan vahvasti", Pyrhönen arvioi. 

Huoli ilmastosta generoi muutosta

Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin perustaminen Lahteen viideksi vuodeksi vaati noin miljoonan euron rahoituksen.

LUT-yliopiston professuurin sekä perustetta- van tutkimusryhmän rahoittajina on joukko päijäthämäläisiä yrityksiä ja säätiöitä. Lahden kaupungin lisäksi mukana ovat sähköautojen latauslaitteita valmistava Kempower, teollisuus- ja talotekniikan asiantuntijayritys LSK Group, Lahti Energia, Lahden teollisuusseuran säätiö, Kestävä Lahti-säätiö ja PHP-säätiö.

"On ollut hienoa nähdä, että Euroopan Ympäristöpääkaupunkivuoden teemat eivät ole jäämässä ilmaan, vaan ne toimivat lähtölaukauksena uudelle yhteistyöfoorumille, joka mahdollistaa osaltaan myös alan koulutuksen kehittymisen", LSK Groupin toimitusjohtaja ja Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterin puheenjohtaja Perttu Ryynänen iloitsee.

Kuva, joka sisältää kohteen tekstiKuvaus luotu automaattisesti

Hän luonnehtii sähköisen liikenteen klusteria alan yritysten, oppilaitosten sekä viranomaisten yhteistyöalustaksi ja foorumiksi, joka on Lahden Seudun Kehitysyhtiö LADECin fasilitoimana synnyttänyt lyhyessä ajassa hedelmällisen vuoro- puhelun klusterin toimijoiden välille.

 Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterin tavoitteena on toimia kiinteässä yhteistyössä myös kansallisissa sekä kansainvälisissä verkostoissa.

"Käynnissä on ennen näkemättömän nopea teknologinen murros. Tiukentuva regulaatio sekä kuluttajien huoli ilmaston- muutoksesta ovat generoimassa nopean muutoksen liikenteeseen. Sähköautojen suosio kasvaa, mutta monikaan ei tiedosta, että sähköinfraa eli sitä, miten sähköä jaetaan, ei ole suunniteltu tällaista käyttöä varten."

"Sähkösaunan voi napsauttaa päälle missä päin Suomea koska tahansa, mutta sähkönjakelun kapasiteetti ei läheskään kaikkialla riitä täyssähköautojen jatkuvasti kasvaviin lataus- tarpeisiin. LSK on parhaillaan kehittämässä ratkaisua, jossa sähköautojen latauspisteissä hyödynnetään paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkosähköä, sähkö- varastoja sekä järjestelmän älykästä ohjausta automaation avulla", Ryynänen kertoo.

Huutava pula tekijöistä

LSK:n ohella myös lahtelainen Kemppi Group -konserniin kuuluva Kempower on kehittänyt sähköisestä liikenteestä uutta liiketoimintaa. Hitsauslaitevalmistaja Kempin sähköautojen latureita ja -latausasemia valmistavan sisaryhtiön liikevaihto on kasvanut 2018 vuoden 20 000 eurosta kuluvan vuoden yli 20 miljoonaan euroon. Kempower on tällä hetkellä yksi Suomen lupaavimmista kasvu- yrityksistä.

"Lähdimme mukaan sähköisen liikenteen klusteriin ja samalla tukemaan LUT:n professuuria, koska niin meillä kuin muillakin alueen yrityksillä valtava tarve osaavalle työ- voimalle. Ilman yliopiston läsnäoloa teknologiakeskittymät eivät voi kasvaa. Tarvitsemme lisää korkeatasoista tutkimusta ja kehitystä sekä sähkö- ja ohjelmistotekniikan insinööriosaamista", Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki kertoo.

Kempowerilla on tällä hetkellä 120 työn- tekijää, joista noin 90 on palkattu kuluvan vuoden aikana. Ensi vuonna yrityksen henkilöstömäärä tulee tuplaantumaan nykyisestä.

"Laturiemme tuotekehityksestä yli puolet on ohjelmistokehitystä. LAB-ammattikorkeakoulu hakee parhaillaan lupaa kouluttaa sähkö- ja ohjelmistoinsinöörejä, joita tarvitaan seudulle kipeästi lisää", Ristimäki jatkaa.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, ulko, tie, henkilöKuvaus luotu automaattisesti Kempowerin ja LSK Groupin toimitusjohtajat Tomi Ristimäki ja Perttu Ryynänen todistavat, että yhteistyössä on paitsi voimaa myös mah­dollisuuksia. Kempower ja LSK ovat yhteistyössä raken­taneet latausaseman, joka vastaa Postin sähköautojen latauksesta Lahdessa.

Pontta yhteistyöstä

Työvoiman saatavuuden parantamisen lisäksi Tomi Ristimäki näkee yli 30 yrityksen muodostamassa sähköisen liikenteen klusterissa monenlaisia yhteistyömahdollisuuksia.

Kempower ja LSK huolehtivat jo nyt yhteistyöllä muun muassa Postin sähköautojen latauspisteiden toimivuudesta Lahdessa, mutta Ristimäki sanoo, että mahdollisuuksia on myös laajempaan yhteistyöhön.

"Lahti on Suomen logistinen keskus ja liikenteen solmukohta. Klusterin kautta meiltä löytyvät jo nyt kaikki toimijat, jotka voisivat yhteistyössä mahdollistaa esimerkiksi raskaan liikenteen logistiikkakeskuksen, joka tarjoaisi kaikki bussien ja logistiikka-ajoneuvojen tarvitsemat sähköiset lataus- ja huoltopalvelut."

"Tiuhaan kansoitetuissa sähköisten ajo- neuvojen edelläkävijämaissa maissa, kuten Kiinassa, raskas liikenne on jo siirtynyt bussien vanavedessä sähköön. Sähköisen liikenteen logistiikkakeskuksen tarpeen konkretisoituminen Lahden seudulle on vain ajan kysymys", Ristimäki arvioi.

Kempowerin ja LSK Groupin toimitusjohtajat Tomi Ristimäki ja Perttu Ryynänen todistavat, että yhteistyössä on paitsi voimaa myös mahdollisuuksia. Kempower ja LSK ovat yhteistyössä rakentaneet latausaseman, joka vastaa Postin sähköautojen latauksesta Lahdessa.

 

LAHTI GEM - GREEN ELECTRIFICATION OF MOBILITY CLUSTER

Kiinnostuitko Lahden seudusta ja sähköisen liikenteen klusterin toiminnasta?

Ota yhteyttä!

tiina.jauhiainen@ladec.fi pekka.komu@ladec.fi

www.lahtibusinessregion.fi

JAA