Päämainos
Vaasasta logistiikkaketju reitille Vaasa-Uumaja-Kiel
Toimitusketjut 07.01. 06:00

Vaasasta logistiikkaketju reitille Vaasa-Uumaja-Kiel

Alueen isot yritykset ja Freja Finland kehittivät suoran meriyhteyden Kielistä Vaasaan.

07.01.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat Axel Josefsson

Vaasan seudulla toimivat yritykset ovat yhdessä Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin kanssa luoneet uuden logistiikkaketjun merireitille Vaasa–Uumaja–Kiel.

Mukana logistiikkaketjun kehittämisessä ovat olleet muun muassa Wärtsilä, rahtia Vaasan ja Uumajan välillä kuljettava Wasaline sekä huolitsija FREJA transport & logistics, joka hyödyntää kansainvälisiä verkostojaan trailerikuljetuksissa.

Vasek tiedotti hankkeesta 15.12. 

”Johtotähtenä on ollut, että Keski-Euroopasta saadaan tavara suoraan Vaasan satamaan. Tällä mallilla kuljetusketjua pystytään optimoimaan, mikä vaikuttaa sekä tuonnin että viennin tavaravirtoihin. Tuontitavara saadaan mahdollisimman lähelle loppuasiakasta ja vientitoimitukset laivattua suoraan Vaasan satamasta Eurooppaan”, sanoo uutisjutussa Freja Finlandin toimitusjohtaja Matti Urmas.

Urmaksen mukaan säännöllisen laivaliikenteen säilyminen Keski-Euroopasta suoraan Vaasan satamaan edellyttää vahvaa yhteistoimintaa. Hänen mukaansa kukaan ei pysty sitä tekemään yksinään, ei yksittäinen asiakas, ei huolitsija, eikä myöskään varustamo.

Tavaravirtojen ohjausta muutettu

Parin viime vuoden aikana tavaravirtoja on jouduttu sekä koronan että varustamoista johtuvien syiden vuoksi uudelleenohjaamaan etenkin merikuljetuksissa. Urmaksen mukaan uusi reitti Vaasasta Pohjois-Saksaan on erittäin tehokas vaihtoehto yrityksille Pohjanmaan talousalueella.

Wärtsilässä nähdään, että tuoreen yhteyden säilyminen Kieliin on erittäin tärkeää. Wärtsilän logistiikasta vastaava kehitysjohtaja Mikael Lindberg, toivoo, että muutkin yritykset huomaisivat reitin edut ja hyödyntäisivät sitä Wärtsilän tapaan. Wärtsilän mukaan tuoreen yhteyden säilyminen Kieliin on erittäin tärkeää.

Merikuljetukset ovat ympäristöystävällisin vaihtoehto ja päästöt vähenevät sitä enemmän, mitä lyhyempiä matkoja tai mitä kuljetustehokkaammin tavaraa kuljetetaan.

”Käytännössä rahalliset kustannukset ovat samat. Se, mitä hyödymme, ovat säästöt päästöissä. Sekin on mielestäni säästö siinä missä muutkin”, hän sanoo.

”Varsinkin suurissa yhtiössä on todettu, että tämän vuosikymmenen isoin kysymys tulee olemaan se, miten saadaan päästöjä alemmaksi”, toteaa Wasalinen rahtijohtaja Tony Ehrs.

Wasalinen rahtimäärät ovat kasvaneet lähtöjen määrän lisäännyttyä, mikä vähentää odotusaikoja satamassa. Asiakkaille pystytään myös tarjoamaan kapasiteettia ympäri vuoden. Wasalinen rahtijohtajan Tony Ehrsin mukaan yhtiön uusi laiva pystyy kuljettamaan erikoiskuljetuksia sekä vaarallisia aineita. 

Merenkurkun kohdalta merimatka taitetaan parhaimmillaan kolmessa ja puolessa tunnissa, mikä on selkeä etu verrattuna etelän päivälähtöihin.

Ehrsin mukaan Vaasa ja Uumaja ovat siinä onnellisessa asemassa, että molempiin satamiin kulkee raideyhteys. Tavara saadaan eteenpäin ilman kuljettajaa kummallakin puolella Merenkurkkua, mikä on tulevaisuudessa vahvuus, kun kuljettajien määrät ennusteiden mukaan vähenevät.

Kiel optimaalinen

Ehrsin mielestä merireitillä Vaasasta manner-Eurooppaan on potentiaalia, koska lähtöjen lisääminen Kielin ja Uumajan välillä voi hyvinkin toteutua. Kielin sijainti on maantieteellisesti hyvä sekä ajatellen kuljetuksia mantereelta pohjoiseen ja toisinpäin.

Wärtsilän Lindberg pitää yritysten ekosysteemiä oleellisena asiana kansainvälisen yrityksen sitoutumiselle Vaasaan.

AVAINSANAT

Vaasa

JAA