Päämainos

Vain kuorma-autoissa rekisteröinnit kasvoivat

Henkilöautojen rekisteröinnit palasivat viime vuonna 2010-luvun keskitasolle.

08.01.2020
Teksti Esko Lukkari

Vuonna 2019 ensirekisteröitiin 114 199 henkilöautoa. Se on 5,2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Joulukuussa ensirekisteröitiin 8 213 henkilöautoa, mikä on 33,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 joulukuussa.

2010-luvulla henkilöautoja ensirekisteröitiin keskimäärin 114 000 vuodessa, kun 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimääräinen ensirekisteröintimäärä oli noin 130 000. Ensirekisteröintien määrää on laskenut ensisijaisesti hidastunut talouskehitys, joka kääntyi vuosikymmenen alkupuolella talouden taantumaksi. 

Autoalan Tiedotuskeskus kertoi luvuistaan 2.1.

Kehitys on kääntänyt Suomen autokannan iän kasvuun ja hidastanut autokannan kiertoa. Päästöjen vähentämisen ja liikenneturvallisuuden kannalta kehitys on huolestuttava. Uusien autojen päästöt ovat näet huomattavasti pienemmät ja turvallisuusominaisuudet kehittyneemmät kuin vanhoilla autoilla.

Käytettyjen tuonti paisuu

Vuonna 2019 uusien autojen kysyntä jäi edellisvuodesta, sillä vuonna 2018 tammi-elokuun aikana toteutetun romutuspalkkion turvin hankittiin lähes 7 000 uutta vähäpäästöistä autoa. Käytettynä maahantuotujen autojen määrä kasvoi vuonna 2019 ja pudotti uusien autojen kysyntää. Vuonna 2019 käytettyjä henkilöautoja on tuotu maahan arviolta 46 000, kun keskimäärin lukema on ollut tällä vuosikymmenellä noin 30 000.

Pelkästään vuonna 2019 voimaan astui viisi päästömittauksia tarkentavaa säädöstä, muun muassa liikenteessä tehtävää RDE-mittausta koskeva säädös. Lainsäädäntömuutokset ovat johtaneet merkittäviin mallistomuutoksiin, jotka ovat heijastuneet autojen saatavuusongelmina ja aiempaa pidempinä toimitusaikoina.

Henkilöautojen kysynnän on ennakoitu kuluvana vuonna tasaantuvan ja kääntyvän lievään kasvuun. Uusia henkilöautoja on vuonna 2020 arvioitu rekisteröitävän noin 116 000.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin vuonna 2019 noin 800 vähemmän kuin edellisinä vuosina. Vuonna 2019 rekisteröitiin 14 702 uutta pakettiautoa, kun vastaava määrä vuonna 2018 oli 15 515 ja vuonna 2017 15 525. 

Kuorma-autoissa vilkkain vuosi

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin 3,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin 4 020. Määrä ylitti tällä vuosikymmenellä ensi kerran 4 000 kuorma-auton rajan. Joulukuussa ensirekisteröitiin 229 kuorma-autoa, joka on 28,4 prosenttia vuoden 2018 joulukuuta vähemmän.

Erityisesti pienten alle 6 tonnin kuorma-autojen kysyntä kasvoi 15,5 prosentilla. Yli 16 tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin vain 0,2 prosenttia. Keskikokoisten 6-16 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröintien määrä oli sama kuin vuonna 2018.

Suurten ja keskikokoisten kuorma-autojen ensirekisteröintien kysynnän on arvioitu vuonna 2020 laskevan maltillisesti, sillä talouskasvun hidastuminen heijastuu teollisuuden ja kaupan kuljetustarpeisiin ja sitä kautta myös kuljetusliikkeiden mahdollisuuksiin ja tarpeisiin investoida uuteen kalustoon. Myös pienten kuorma-autojen kysynnän on vuonna 2020 ennakoitu vähenevän maltillisesti.

JAA