Päämainos
VAK-kuljetukset turvataan poikkeusoloissa
Kuljetukset 08.04. 08:11

VAK-kuljetukset turvataan poikkeusoloissa

Valtioneuvosto on antanut erillissopimuksia ja poikkeusoloja koskevat asetukset.

08.04.2020
Teksti Esko Lukkari kuvat LVM

Valtioneuvosto on antanut asetukset vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevista erillissopimuksista. Kansainvälisillä erillissopimuksilla varmistamaan VAK-kuljetusten jatkuminen vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa. 

Erillissopimuksia voidaan soveltaa tie- ja rautatieliikenteen kuljetuksiin, joiden kautta suurin osa vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomessa tapahtuu.

Poikkeuksellisessa tilanteessa ei välttämättä pystytä järjestämään kaikkia ammattipätevyyksiin liittyviä VAK-koulutuksia ja -kokeita, säiliöiden määräaikais- ja välitarkastuksia ja ajoneuvojen VAK-katsastuksia.

Erillissopimukset sallivat sen, että lähiaikoina umpeutuvien lupien, hyväksyntöjen ja todistusten voimassaoloaikoja voidaan pidentää poikkeuksellisesti vuonna 2020.

Valtioneuvosto päätti 2.4. erillissopimusten voimaansaattamisesta valtioneuvoston asetuksilla. Asetukset tulivat voimaan 3.4.2020. 

JAA