Päämainos

Valtio yhtiöittää liikenteen ohjaustoiminnot

10.04.2018
Teksti Esko Lukkari

Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut muutetaan osakeyhtiöksi. Sitä varten perustetaan valtion erityistehtäväyhtiö.  

Hallitus on antanut asiaa koskevan lakiesityksen huhtikuussa. Esitetyn lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. 

Uuden yhtiön tehtävänä on varmistaa liikenteen sujuvuus ja turvallisuus meri-, rautatie- sekä tieliikenteessä ja tarjota liikenteenohjaukseen liittyviä palveluita.  

Yhtiö edistää liikenteen ohjauksella kerättävän tiedon hyödyntämistä uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja auttaa uuden liiketoiminnan syntymistä, digitaalisen liikenteen liiketoimintaympäristön kehitystä ja suomalaisen liikennemarkkinan kasvua.  

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan yhtiöittäminen parantaa liikenteen ohjaustoiminnan taloudellista tehokkuutta ja lisää toiminnan ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä. Tavoitteena on myös selkeyttää liikenne- ja viestintäalan viranomaistehtäviä. 

Liikenteenohjausyhtiön erityistehtävänä on vastata alusliikennepalvelujen sekä rautatie- ja tieliikenteen ohjauspalvelujen tarjoamisesta turvallisuusviranomaisille siinä laajuudessa kuin se näiden viranomaisten lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi on tarpeen. 

Liikenneviraston nykyisissä liikenteenohjaus- ja hallintapalveluissa 31.12.2018 työskentelevä henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana perustettavan yhtiön palvelukseen 1.1.2019 alkaen työsopimussuhteeseen liikkeenluovutuksen ehdoin. 

Liikenneviraston liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämistä on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen hankepäätöksen mukaisesti. Valmistelua on tehty tiiviissä yhteistyössä puolustus- ja turvallisuusviranomaisten kanssa. Myös liikennealan yksityisen sektorin toimijoiden näkemyksiä on huomioitu. 

JAA