Vantaa aloittaa ratikkasuunnittelun
Kuljetukset 17.12. 13:39

Vantaa aloittaa ratikkasuunnittelun

Rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2024 ja linja voisi olla valmis liikennöintiin vuonna 2028.

17.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Vantaan kaupunginvaltuusto on päättänyt äänestysten jälkeen käynnistää ratikan yksityiskohtaisen suunnittelun.

Lentoasemalta Jumbon ja Tikkurilan kautta Hakunilaan ja siitä Länsimäen kautta Mellunmäen metroasemalle johtavan linjan suunnittelu kestää kolmesta neljään vuotta. Rakentaminen voi alkaa 2024, jolloin linja olisi valmis liikennöintiin 2028.

Ratikka yhdistäisi Hakunilan ja Länsimäen seudun raideverkkoon ja loisi suoran yhteyden Tikkurilaan, Aviapolikseen ja lentoasemalle. Raitiotieyhteys mahdollistasi Itä-Vantaan kaupunkirakenteen kehittämisen uudella tavalla ja sitoisi alueet tehokkaan joukkoliikenteen piiriin ja vahvemmin osaksi keskusten verkostoa.

Vantaa tiedotti ratikkasuunnittelun käynnistämisestä 17.12.

Vantaan tavoitteena on kasvaa vahvojen joukkoliikenneyhteyksien varteen. Ratikka vahvistaisi jo olemassa olevia keskustoja sekä synnyttäisi pysäkkien ympärille uusia pienkeskuksia lähipalveluineen. Vuonna 2030 ratikan varressa on arvioitu olevan jopa 87 000 asukasta ja 83 000 työpaikkaa.

Ratikan rakentamisen on arvioitu maksavan 393 miljoonaa euroa. Valtion odotetaan osallistuvan 30 prosenttiin kustannuksista tulevassa MAL-sopimuksessa. Ratikan linjasta laaditaan kaavarunko, jotta investointi on pitkällä aikavälillä Vantaan osalta rahoitettavissa kasvavilla kiinteistötaloudellisilla hyödyillä.

Vajaat 20 km pitkä

Yleissuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa, ja seuraavaksi haetaan kaupunginhallitukselta ja valtuustolta päätöstä jatkosuunnittelusta. Jatkosuunnittelussa tehdään ratikan vaatimat asemakaavamuutokset, laaditaan koko ratikan linjauksen katusuunnitelmat sekä näiden jälkeen rakentamissuunnitelmat. Raitiotien rakennustyöt voitaisiin aloittaa vuonna 2024, jolloin se voisi olla käytössä aikaisintaan vuonna 2028.

Ratikka pähkinänkuoressa

  • Raitiolinjan pituus 19,3 kilometriä
  • Keskimääräinen pysäkkiväli 800 metriä
  • Keskinopeus 25 km/h
  • Vuoroväli ruuhkassa 5 minuuttia, muuten 10 - 20 minuuttia
  • Liikennöintiaika 04.30 – 01.30
  • Matkustajakapasiteetti /vaunu 150 matkustajaa (bussilla 66 matkustajaa)
  • Ennustettu matkustajamäärä noin 81 000 matkustajaa / vuorokausi

JAA