Päämainos
Varautumisryhmä talven kimppuun
Kuljetukset 11.11. 07:29

Varautumisryhmä talven kimppuun

Väylä ja raideyhtiöt perustavat varautumisryhmän ratojen talviongelmien ratkomiseen.

11.11.2019
Teksti Esko Lukkari

Ensi talvena ei talvi yllätä rautateillä. Väylä on perustanut VR Groupin, Fenniarail Oy:n, Finrail Oy:n ja HSL:n kanssa erityisen talvivarautumisryhmän. Myös henkilöstöä ja kalustoa lisätään viime talvesta.

Väylä kehittää yhteistyökumppaniensa kanssa lisäksi alueellisia entistä kohdennetumpia sääennusteita sekä ennakkovaroitusilmoituksia. Venäjän Lokakuun rautateiden kalustoa voidaan pilottiluonteisesti taas hyödyntää Kaakkois-Suomen radoilla.

Talvi 2018-2019 oli pitkän yhtenäisen tammikuun pakkasjakson ja lumentulon takia erityisen hankala rautateillä. Siksi talven haasteisiin varaudutaan nyt uudella tavalla. 

Väylä tiedotti asiasta 6.11.

Kunnossapidossa 12 aluetta

Talvivarautumisryhmä seuraa tilannetta sekä alueittain että valtakunnallisesti ja tuottaa tietoa edellä mainituille toimijoille.

Valtion rataverkko on jaettu kahteentoista kunnossapitoalueeseen. Näille alueille on laadittu tulevaa talvea varten lumityösuunnitelmat, joissa lumenpoistojärjestys on priorisoitu raiteistokaaviotasolla. Lisäksi Väylä on lisännyt kaikille kunnossapitoalueilleen henkilö- ja kalustoresursseja, jotka otetaan tarvittaessa käyttöön.

Lähestyvästä talvesta huolimatta rataverkolla tehdään edelleen ratatöitä. Ne aiheuttavat jonkin verran nopeusrajoituksia ja vaikuttavat siten muun muassa tavaraliikenteen välityskykyyn. Ratatöitä tehdään muun muassa Helsinki-Kerava -rataosuudella.

Tampereen ympäristössä junatarjonta lisääntyy merkittävästi joulukuussa ja sen myötä talvikunnossapitoon on panostettava entistä enemmän alueella. Lisääntyvä junaliikenne aiheuttaa kuitenkin haasteita riittävien työrakojen saamiselle.

JAA