Päämainos

Vartiuksen rajanylityspaikan kunnostus käynnistyy

EU:lta haetaan tukea myös Raja-Joosepin, Parikkalan, Imatran, Vainikkalan ja Vaalimaan rajanylityspaikoille.

22.02.2019
Teksti Esko Lukkari

Kuhmossa sijaitsevan Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus on varmistunut.

Sopimus allekirjoitettiin EU:n ja Väyläviraston välillä 18.1. Raja-aseman kehittämishankkeen budjetti on 8,15 miljoonaa euroa, johon EU-tukea saadaan 6,41 miljoonaa euroa (tukiprosentti on 79).

Väylävirasto tiedotti asiasta 14.2.

Hanke kestää kaksi vuotta

Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishanke toteutetaan vuosina 2019, 2020 ja 2021. Hankkeessa parannetaan ratarakenteita rajalla ja Ypykkävaarassa, kehitetään tieliikenteen olosuhteita muun muassa kaistajärjestelyin ja uudistetaan rajanylityspaikan rakennuksia.

Samalla ajanmukaistetaan myös Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstön työoloja ja matkustajien asioimistiloja. Viranomaisten käytössä olevia tietojärjestelmiä ja läpivalaisulaitteistoa aiotaan myös päivittää.

Hankkeen toteuttavat Väylä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaattikiinteistöt ja Säteilyturvakeskus.

Kevään 2019 aikana valmistellaan vastaavanlaiset tukirahoitussopimukset Raja-Joosepin, Parikkalan, Imatran, Vainikkalan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen kehittämiseksi.

JAA

LUETUIMMAT