Päämainos
Turun satama (kuvituskuva).
Kuljetukset 25.04. 10:21

Turun satama (kuvituskuva).

Varustamobarometri ennakoi alalle jo lievää nousua

Vuosi 2023 oli varustamobarometrin mukaan vaikea kahden hyvän vuoden jälkeen.

25.04.2024
Teksti Esko Lukkari

Suomen Varustamot ennakoi tästä vuodesta alalle parempaa kuin vaikeasta vuodesta 2023. Vuoden 2023 Varustamobarometri ennustaa nyt alalle positiivista kehitystä.   

Viime vuoden luvuissa barometrissa näkyivät selvästi voimistunut inflaatio ja sen seurauksena kohonnut korkotaso, sekä muu kansainvälinen ja Suomen talouden hidastuminen. Kahden positiivisen vuoden jälkeen vuosi 2023 oli kokonaisuutena selvästi negatiivinen. 

Vuotuisen varustamobarometrin laati Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimusryhmä apulaisprofessori Tomi Solakiven johdolla. Varustamot tiedotti sen tuloksista 22.4. 

Tuonti ja vienti yhä laskussa

Varustamobarometrin rahtiliikenteeseen keskittyvä kysely toteutettiin verkkokyselynä marraskuun 2023 ja tammikuun 2024 välisenä aikana. Barometrin meriliikenteen viennin ja tuonnin kehitystä kuvaavat saldoluvut ovat edelleen negatiiviset, mikä tarkoittaa sitä, että enemmistö barometriin vastanneista arvioi Suomen meriliikenteen viennin ja tuonnin vähenevän vuonna 2024.

”Merikuljetusten merkitys Suomelle on kriittinen, jopa 96 prosenttia ulkomaankaupasta kulkee meritse. Maailmantalouden ja Suomen kansantalouden tila heijastuu vahvasti merikuljetusmarkkinoihin ja se näkyy myös barometrin tuloksissa. Talouden epävarmuuden lisäksi barometri nostaa esiin alan muut haasteet, joista suurimpana työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat”, sanoo tiedotteessa Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Vuonna 2023 merirahtien hinnat laskivat jonkin verran, ja tämä on nähtävissä myös varustamobarometrin vastauksissa. Vuonna 2022 merenkulun polttoaineiden hinnat nousivat merkittävästi erityisesti Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. 

Polttoaineen hinta jakaa

Tänä vuonna barometrin vastanneiden näkemykset polttoaineiden hintojen kehityksestä ovat kaksijakoiset. Noin puolet arvioi polttoaineiden hintojen edelleen nousevan, kun taas toinen puoli vastanneista arvioi polttoaineiden hintojen joko pysyvän ennallaan tai laskevan jonkin verran. Pääosa barometriin vastanneista arvioi sekä suomalaisten, että kansainvälisten miehityskustannusten nousseen, ja jatkavan nousuaan myös vuonna 2024.

Osaavan työvoiman saatavuus nousee barometrissa keskeiseksi varustamojen kasvun esteeksi. Yli 70% vastaajista listaa osaavan työvoiman saatavuuden esteeksi yrityksen kasvulle. Työvoiman heikko saatavuus vaikuttaa varustamojen kasvuun myös sitä kautta, että se nostaa yritysten miehityskustannuksia, jotka arvioi kasvun esteeksi yli 60% barometrin vastaajista.

”Työvoiman saatavuushaasteet on alalla tunnistettu ja olemme reilu vuosi sitten käynnistäneet hankkeen alan houkuttelevuuden ja koulutusjärjestelmän kehittämiseksi”, Tuurnala sanoo.

JAA