Päämainos
Varustamoille 25 miljoonan lisätuki
Kuljetukset 17.06. 08:25

Varustamoille 25 miljoonan lisätuki

Tuen ehtona on, että varustamo hoitaa samalla myös julkisen palvelun velvoitteen.

17.06.2020
Teksti Esko Lukkari

Laivaliikenne saa hallituksen lisäbudjetista vaajaan 25 miljoonan euron lisämäärärahan.  Avustus käytetään lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille liikennöinnin tukemiseen.

LVM tiedotti asiasta 12.6.

”Haluamme varmistaa, että merikuljetuskapasiteetti riittää ja varustamot säilyisivät toimintakykyisiä. Ensisijaisena tavoitteena on, että liikenne toimii markkinaehtoisesti ja alkaa elpyä kun koronarajoituksia asteittain poistetaan. Määräraha mahdollistaa varustamojen liikennöinnin tukemisen, mikäli se osoittautuu välttämättömäksi”, sanoo tiedotteessa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka

Koronakriisin ja siihen liittyvien rajoitusten seurauksena suomalaisten lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden kassavirta on merkittävästi vähentynyt ja toimintaedellytykset ovat vaikeutuneet.

Julkista palvelua tuettava

Lisämäärärahan tarkoituksena on ylläpitää valmius liikennöinnin tukemiseen, mikäli se katsotaan olosuhteet huomioiden välttämättömäksi. Sen ehtona on, että tukea hakeneelle varustamolle asetetaan julkisen palvelun velvoite tai muu liikennöintivelvoite tuetun reitin, aluksen ja vuorotiheyden suhteen.

Hallitus antoi eduskunnalle 5.6. esityksen vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi ja täydensi esitystä 11.6.

JAA