Varustamoja hoputetaan varautumaan rikkipäästörajaan

Laivadieselin globaali 0,5 prosentin rikkiraja voimaan vuonna 2020.

04.10.2018
Teksti Esko Lukkari

Lontoossa toimiva International Chamber of Shipping (ICS) kehottaa maailmalla toimivia varustamoja aloittamaan jo valmistautumisen vuonna 2020 voimaan tulevaan 0,5 prosentin laivadieselin rikkipäästörajaan. Järjestö on julkaissut asiasta myös oppaan.

Varustamojen yhteisen globaalin järjestön, ICS:n pääsihteeri Guy Platten sanoo, että varustamojen pitäisi viimeistään vuoden 2019 puolivälissä olla valmiita vaihtoehtoiseen polttoaineratkaisun toteuttamiseen.

ICS julkaisi asiaa koskevan tiedotteen 17.9. ja Suomen Varustamot julkaisi sen samana päivänä omilla verkkosivuillaan.

Plattenin mielestä muutoksesta on tulossa iso, koska vaihtoehtoisten laivapolttoaineiden saatavuudesta ja määristä ei ole tuolloin globaalisti varmuutta. Lisäksi monet laivat joutunevat hänen mukaansa valitsemaan monipolttoaineratkaisun eli käyttämään satamissa ja avomerellä eri polttoaineita ja se luo uuden haasteen.

Platten uskoo, että merenkulun kansainvälinen järjestö IMO seuraa satamissa tarkasti laivojen polttoaineiden käyttöä. Hänen mukaansa öljy-yhtiöillä ja IMO:n jäsenvaltioilla on vastuu siitä, että varustamot voivat saada riittävästi uusia päästörajat alittavia polttoaineita. ICS:n mielestä jäsenvaltiot eivät ole tehneet tässä vaiheessa vielä kaikkea uuden rikkipäästösäännösten toimeenpanon helpottamiseksi.

ICS on julkaissut oman varustamoille tarkoitetun oppaan, jossa selostetaan vuonna 2020 voimaan tulevan rikkipäästörajan vaikutuksia ja varustamoille tarkoitettuja vaihtoehtoja.

JAA

LUETUIMMAT