Päämainos

Varustamot valmiita päästövähennyksiin

”On tärkeää, että toimeenpano etenee vauhdilla”.

01.11.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomen Varustamojen toimitusjohtaja Tiina Tuurnala pitää tärkeänä, että IMO:n alaisen ympäristönsuojelukomitean Marine Environment Protection Committee (MEPC) sopimien merenkulun päästövähennysten toimeenpano etenee nyt vauhdilla.

MEPC 73-kokous sopi viime viikolla Lontoossa merenkulun päästöjen vähentämisen implementoinnin keinoista.

”On tärkeää, että tämä työ etenee nyt vauhdilla”, sanoo Tuurnala.

Suomen Varustamot tiedotti Lontoon kokouksen päätöksistä 26.10.

Suomen Varustamoita MEPC kokouksessa edustanut johtava asiantuntija Olof Widen sanoo tiedotteessa, että keskusteluista huomaa, että ala todella on sitoutunut löytämään yhteiset maailmanlaajuiset ratkaisut ilmastonlämpenemisen hillitsemiseksi.

Viime huhtikuussa IMO:n jäsenmaat sopivat, että kansainvälisen meriliikenteen kuljetussuoritusten tonnia/kilometri hiilidioksidipäästöjä vähennetään vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon.

Koskee kaikkia aluksia

IMO päätti myös, että vuotuista kasvihuonekaasujen absoluuttista päästömäärää pienennetään vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä ja sen jälkeen jatketaan asteittain hiilidioksidipäästöjen täydelliseen poistamiseen. Rajoitukset koskevat koko meriliikennettä, ei vain uusia aluksia. Päästöjä mitataan ja aluskohtaisesti ja tulokset raportoidaan Euroopan komissiolle. Globaali päästömittausvelvoite astuu voimaan vuoden 2019 alusta lähtien.

Lontoon kokouksen toisena pääaiheena käsiteltiin energiatehokkuusindeksiä, Energy Efficiency Design Index (EEDI). EEDI:llä pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä kontrolloimalla energiankäyttöä mahdollisimman tehokkaasti. Energiatehokkuuden vaatimuksia päätettiin tiukentaa tiettyjen alustyyppien osalta.

Kokouksen asialistalla oli myös valtameriin kerääntyvän muoviroskan vähentämiseen pyrkivät keinot. Lisäksi MEPC 73 käsitteli tulevaa merenkulun 0,5% rikkirajoitetta (Global Sulphur Cap) joka astuu voimaan maailmanlaajuisesti vuoden 2020 alusta. Kokouksessa vahvistettiin raskaan polttoöljyn kuljetuskielto aluksen polttoaineena alkaen 1.3.2020. Keskeistä tulee olemaan, miten rikkipäästörajoitteen noudattamista valvotaan ja seurataan globaalisti. Pohjois-Euroopan alueella tiukempi 0,1% rikkirajoite on ollut voimassa jo vuodesta 2015 ja merenkulun rikkipäästöt alueella ovat vähentyneet lähes nollaan.

JAA