Päämainos
Väylä avasi Digiroadiin yksityistiepalvelun
Kuljetukset 08.05. 09:42

Väylä avasi Digiroadiin yksityistiepalvelun

Suomen teistä 76 prosenttia on yksityisteitä ja ne ovat avainasemassa kuljetuksissa.

08.05.2019
Teksti Esko Lukkari

Väylävirasto on avannut Digiroadin verkkosivuille huhtikuun lopussa uuden ilmoituspalvelun yksityistiekuntien käyttöön. Uusi ilmoituspalvelu on tärkeä etenkin tavarakuljetuksille.

Suomen tiestöstä suurin osuus eli 76 prosenttia on yksityisteitä. Yksityistiekunnat ovat avainasemassa, jotta yksityisteitä koskevat tiedot olisivat ajan tasalla Digiroadissa, Väylän kansallisessa tie- ja katuverkon aineistossa.

Ilmoituspalvelusta on tulossa toinen julkaisu myöhemmin 2019, jossa etenkin karttanäkymään pyritään saamaan lisää toimintoja.

Väylävirasto tiedotti asiasta 3.5.

Digiroad kattaa koko tiestön

Digiroad on vuodesta 2004 lähtien käytössä ollut tietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon keskilinjageometria sekä tärkeimmät ominaisuustiedot. Digiroad tarjoaa digitaalisessa muodossa olevan liikenneverkon kuvauksen. Aineisto mahdollistaa erilaisten reitinsuunnittelu-, navigointi-, matkailu- ja liikennetelemaattisten palveluiden kehittämisen.

Digiroadin uudessa yksityistietietojen ilmoituspalvelussa voi ilmoittaa tiekunnan tiedot helppokäyttöisellä selaimella toimivan lomakkeen avulla. Uudesta ilmoituspalvelusta löytyy työkalut uusien tai muuttuneiden yksityistietietojen ilmoittamiseen sekä karttaikkuna, josta tiekunnan tietoja voi katsella.

Ilmoituspalvelu sekä ohjeet tietojen toimittamiseen löytyvät osoitteesta vayla.fi/yksityistiet. 

Helpottaa kuljetuksia

Kun tieto on Digiroadissa, vältytään turhalta tienkulutukselta ja eksymisiltä sekä varmistetaan, että esimerkiksi metsäteollisuuden kuljetukset reititetään sujuvasti perille.

Yksityistiekunnilla ja järjestäytymättömillä yksityistieosakkailla on uuden yksityistielain mukaan vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot kuten esimerkiksi kunnan luvalla asetetut painorajoitukset ja ajokiellot.

Väylään tulee ilmoittaa myös tieto yksityisteistä, joilla ei ole rajoituksia.

Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset, koska tietoja sinne ei saada mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta.

Tietojen tarkastelu

Ilmoituspalvelusta löytyy myös karttaikkuna, josta ilmoitettuja yksityisteiden tietoja voi tarkastella. 

Tasovalikosta voi tarkastella yksityistielle ilmoitettuja ajokieltoja, painorajoituksia, kelirikkoja ja nopeusrajoituksia. Liikennemerkkien tarkastelu on tulossa käyttöön myöhemmin vuonna 2019. 

Tien tietoja voi hakea palvelussa tien osoitejärjestelmän mukaisella nimellä. 

JAA