Päämainos
Väylä ja Elyt keräävät Vt4:n talvikelitietoa
Kuljetukset 03.12. 09:15

Väylä ja Elyt keräävät Vt4:n talvikelitietoa

Mittalaitteita asennettu kahdeksaan Helsingin ja Oulun väliä ajavaan kuorma- ja linja-autoon.

03.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Väylällä sekä Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskuksilla on käynnissä valtatie 4:llä reaaliaikaisen talvitiekelitiedon keräämiskokeilu. Tavoitteena on parantaa teiden talvihoitoa. 

Kokeilussa kootaan reaaliaikaista tietoa keliolosuhteista sekä selvitetään, miten tietoa voisi hyödyntää talvitiehoidossa. Ajokeliä mittaavia laitteita on asennettu kahdeksaan Helsingin ja Oulun väliä ajavaan kuorma- ja linja-autoon. Tulosten pohjalta järjestelmää kehitetään ja talvihoidon toimenpiteitä parannetaan.

Väylä tiedotti asiasta 28.11. 

Valtatie 4 on valtakunnallisesti merkittävä päätie, jolla kulkee runsaasti muun muassa elinkeinoelämälle tärkeitä raskaita kuljetuksia. Ilmastonmuutos ja nopeat sään vaihtelut ovat vaikeuttaneet teiden talvihoitoa. Tulevaksi talveksi teiden talvihoitoon onkin osoitettu parannuksia muun muassa lisärahoituksella.

Syksyllä 2018 käynnistyn kokeiluhankkeen tavoitteena on selvittää, miten reaaliaikaisen keliolosuhdetiedon kerääminen voidaan järjestää ja miten tietoa voidaan hyödyntää teiden talvihoidon suunnittelussa.

Kahden talven kokeilu

Kokeilu on käynnissä talvikausien 2018–2019 ja 2019–2020 ajan. Raskaan liikenteen ajoneuvoihin asennetut optiset mittarit keräävät tietoa tienpinnan kitkaan, lämpötilaan sekä veden määrään ja olomuotoon liittyen. Autoihin asennetut kamerat tallentavat kuljettajan näkymää tielle. Kerättyä tietoa jaetaan karttapalvelun avulla avoimesti urakoitsijoiden kelikeskuksille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ensimmäisen talven mittaustulokset osoittavat, että teiden liukkautta havaittiin jonkin verran enemmän kuin alun perin oletettiin. Moottoriteiden kitkataso vaikutti selvästi yksiajorataisia tieosuuksia paremmalta, vaikka suuria laatueroja ei uusien laatuvaatimusten näkökulmasta pitäisi olla. Analyyseissa hoitourakoiden rajat näkyivät jonkin verran, mutta eivät erityisen selvästi.

JAA