Päämainos

Väylä suitsii tärinää nopeusrajoituksilla

Venäjän bulkkitavaran junakuljetukset aiheuttavat ratojen varsilla tärinähaittoja.

14.01.2020
Teksti Esko Lukkari

Väylä on laskemassa raskaan junaliikenteen nopeutta tärinän vähentämiseksi useilla rataosuuksilla. Kyseessä on Venäjän länteen suuntautuvan raskaan transitoliikenteen aiheuttamien tärinäongelmien pienentäminen.

Rautateitse tapahtuva Venäjän ja Suomen satamien välinen transitoliikenne on lisääntynyt viime vuosina. Vainikkalasta Porin Tahkoluotoon ja Hangon Koverhariin alkaneet transitokuljetukset ovat tuoneet Porin ja Hangon satamiin ja elinkeinoelämälle uutta toimintaa. 

Myös Vartiuksesta Kokkolaan ja Raaheen tulevat kuljetukset ovat jatkuneet likipitäen ennallaan, kuten myös Vainikkalasta Kotkan suuntaan tulevat kuljetukset.

Väylä tiedotti aikeistaan 8.1.

Osa transitoliikenteestä aiheuttaa tavanomaista suurempaa tärinää, mikä on aiheuttanut häiriötä radanvarrella asuville. Etenkin yöaikaan liikenne on koettu häiritsevänä. Nopeusrajoituksia on asetettu tärinäherkille alueille Oulun ja Kouvolan ympäristöön. Tahkoluodon ja Koverharin satamiin alkaneen raskaan transitoliikenteen myötä myös Porin ja Lohjan seuduilla on ilmennyt tärinästä aiheutuvaa häiriötä.

Väylä on viime vuoden aikana selvittänyt tärinän syitä ja korjaavia toimenpiteitä koeajoilla sekä lähes sadan kiinteistökohteen mittauksilla. Elokuussa 2019 Porin seudulla järjestetyt koeajot olivat laajimmat Suomessa koskaan tehdyt.

Nopeusrajoituksia tärinäalueille

Itäisen yhdysliikenteen raskaiden tavarajunien normaali nopeus kuormattuna on 60-70 km/h. Koeajojen perusteella havaittiin, että laskemalla nopeus 50 km/h saadaan tärinää vähennettyä. Koeajoissa havaittiin myös, että tärinän voimakkuuteen vaikuttavat maaperä sekä rakennustapa muiden tekijöiden ohella.

Väylä on asettamassa nopeusrajoituksia pahimmille tärinäalueille. Rajoitukset huomioivat asumisviihtyvyyden, mutta samalla mahdollistavat junaliikenteen toimivuuden.

Rajoitusalueet on suunniteltu huomioiden asukastiheys alle 300 metrin etäisyydellä radasta, maapohja sekä radan liikennöitävyys. Rajoitukset tulevat koskemaan yli 3000 tonnin painoisia junia.

Ennen nopeusrajoituksen asettamista Väylä kuulee vielä liikennöitsijöitä ja kuntia. Lopulliset päätökset rajoituksista tehdään lausuntokierroksen jälkeen. Tavoitteena on saada nopeusrajoitukset voimaan maaliskuun lopussa, kun säännöllisen liikenteen aikataulut muuttuvat.

Kouvolan seudulla Väylä esittää alueelle nopeusrajoituksia yli 3000 t junille. Kouvolan Myllykoskella nopeusrajoitusaluetta pidennetään 200 metrillä. Nopeusrajoitus 40 km/h on voimassa yhteensä 1,8 km matkalla.

JAA