Päämainos
Väylävirasto parantaa 300 tasoristeyksen turvallisuutta
Kuljetukset 06.01. 08:45

Väylävirasto parantaa 300 tasoristeyksen turvallisuutta

Valtion rataverkolla tasoristeyksiä on liki 2 700 ja yksityisillä radoilla joitakin satoja.

06.01.2021

Väyläviraston vuonna 2018 aloittaman LVM:n nelivuotisen tasoristeysohjelman tavoitteena on 300 tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen. Ohjelmassa 162 tasoristeystä suljetaan ja 134 tasoristeyksen olosuhteita kehitetään. Tasoristeyksiä valtion rataverkolla on liki 2 700.

Alun perin Väyläviraston tavoitteena oli vain 65 tasoristeyksen liikenneturvallisuuden parantaminen, mutta ohjelma on sen toteutuksen aikana laajentunut huomattavasti.

Väylävirasto tiedotti hankkeestaan 18.12.

"Korvaavat tieyhteydet ovat olleet meidän päämetodimme. Se on osoittautunut hyväksi tavaksi. Kun saamme joltain alueelta poistettu 3-4 tasoristeystä ja ohjaamme liikenteen turvallisemman tasoristeyksen kautta, lähialueen kulkijoiden turvallisuus paranee huimasti", sanoo tiedotteessa Väylän liikenneturvallisuusasiantuntija Jarmo Koistinen.

Monenlaisia toimenpiteitä

"Parannamme näkemäalueita ja risteyskulmia, kunnostamme odotustasanteita ja alennamme junien nopeuksia tasoristeysten kohdalla. Lisäksi Lahti-Heinola-rataosalle saatiin 23 tasoristeykseen valot", Koistinen sanoo.

Yhteensä 41 tasoristeykseen asennetaan turvalaitteet. Viiteen lisätään valo- ja äänivaroituslaitokset ja loppuihin 36 tasoristeykseen rakennetaan puolipuomilaitokset.

Vuoden 2019 lopussa valtion rataverkolla oli 2 696 tasoristeystä. Luku sisältää sekä pääradat että sivuraiteet. Suurin osa (75%) tasoristeyksistä on niin kutsuttuja vartioimattomia tasoristeyksiä eli niissä ei ole varoituslaitosta. Yksityisraiteilla arvioidaan olevan joitakin satoja tasoristeyksiä.

Onnettomuuksia 15 vuosittain

"Vaikka tasoristeyksiä on edelleen runsaasti, niitä on saatu poistettua vuosikymmenien saatossa useita satoja. Olemme menossa kovaa vauhtia oikeaan suuntaan", Koistinen huomauttaa.

Vaikka lisääntyneellä liikennevalistuksella ja tasoristeysten parantamisella onnettomuuksien määrä on saatu pienenemään, niitä tapahtuu edelleen.

"Tasoristeysonnettomuuksien määrät pyörivät nykyisin noin 15 onnettomuuden vuositasolla. Pääosin onnettomuuksista selvitään joko säikähdyksellä tai peltivaurioin, mutta tänä vuonna on valitettavasti sattunut kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta", Koistinen toteaa.

 

Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA