Päämainos
Telinepaalutusta Kolpinsillan työmaalla. Molemmat työkoneet kuuluvat Stage IV -päästöluokkaan.
Kuljetukset 01.03. 07:31

Telinepaalutusta Kolpinsillan työmaalla. Molemmat työkoneet kuuluvat Stage IV -päästöluokkaan.

Väylävirasto pilotoi Kt 68 Pedersörellä

Väylärakentamisen uutta ympäristövaatimusten tiekarttaa testataan Pietarsaaren tiehankkeessa.

01.03.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat Väylävirasto

Väylävirasto soveltaa elokuussa 2021 käynnistyneessä pilottihankkeessaan, Kt 68 Pedersöre uusia vaatimuksia väylähankkeiden kasvihuonepäästöjen minimoimiseksi.

Väylävirasto julkaisi viime joulukuussa Väylärakentamisen kaluston ympäristövaatimukset -tiekartan, jossa linjataan tavoitteet väylähankkeiden pakokaasu- ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Vuoden 2022 alusta tavoitteet koskevat kaikkia alkavia hankkeita.

Väylävirasto tiedotti hankkeesta 23.2.

”Tiekartassa on kaksi vaatimustasoa, perustason vaatimusluokka ja vaativan toimintaympäristön vaatimusluokka. Perustaso on miniminä kaikissa hankkeissa ja vaativa toimintaympäristö tilaajan harkinnan mukaan, lähtökohtaisesti ainakin taajama-alueilla”, sanoo tiedotteessa ympäristöasioista vastaava projekti-insinööri Elina Keränen Väylävirastosta.

Työkoneilla määritelty päästöluokka

Käytettäviltä työkoneilta ja kuorma-autoilta edellytetään määriteltyjä päästöluokkia. Pääurakoitsija vastaa, että kalusto vastaa vaatimuksia ja kalustoluettelo on ajan tasalla. Työkoneiden ja autojen sallittuja käyttövoimia ovat sähkö, biokaasu, vety ja nestemäiset biopolttoaineet. Työmaiden lämmityksessä voidaan lisäksi käyttää muita ei-fossiilisia polttoaineita, kuten pellettejä tai puuhaketta.

Vaatimukset kiristyvät portaittain, kun lähestytään vuotta 2030. Keräsen mukaan niitä on tarkoitus päivittää säännöllisesti. Ohjeita tarkistellaan parin vuoden välein. Tekniikka kehittyy ja erilaisia teknisiä ratkaisuja ja käyttövoimia tulee.

Projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylävirastosta on Kt 68- hankkeesta innostunut.

”Infrarakentamisen päästöt ovat merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. On hienoa päästä vaikuttamaan päästöjen vähentämiseen käytännön tasolla”, hän sanoo.

Hankkeen päästöjen seuranta ja raportointi on Pedersöressä tavallista tarkempaa.

Pitkä lista uusista tavoitteista

”Urakkaohjelmassa on lista ympäristöä koskevista vaatimuksista. Urakan ympäristöasioista vastaava henkilö on nimettävä, uusiomateriaaleja ja kiertotaloutta on hyödynnettävä, pölyämisen ehkäisystä, työnaikaisesta vesienhallinnasta ja sulfidisavien käsittelystä on omat ohjeistuksensa”, Kivioja luettelee.

  • Kantatie 68 on tärkein yhteys Pietarsaaren satamasta ja Pietarsaaren kaupungista valtatie 8:lle ja sisämaan suuntaan. Valtatie 8 tunnetaan myös ruoan valtaväylänä ja yhteys Pietarsaaren satamasta valtatielle on hyvin tärkeä.
  • Kt 68 Pedersöre -hankkeessa kantatietä 68 parannetaan rakentamalla Kolppiin uusi rautatien ylikulkusilta nykyisen sillan pohjoispuolelle. Samalla kantatien 68 ja valtatien 8 risteävä eritasoliittymä Edsevössä parannetaan ja rakennetaan uusi Holmintien risteyssilta sekä katuyhteyksiä.
  • Hanke on käynnistynyt elokuussa 2021 ja valmistuu syksyllä 2022.
     

AVAINSANAT

Väylävirasto

JAA