Päämainos
Väyläviraston alennettava ratamaksua 8 prosenttia
Kuljetukset 02.07. 06:00

Väyläviraston alennettava ratamaksua 8 prosenttia

VR oli valittanut Rautatiealan sääntelyelimelle liian korkeista ratamaksuista.

02.07.2019
Teksti Esko Lukkari

Rautatiealan sääntelyelimen mukaan Väyläviraston perimät sähköisen rautatieliikenteen ratamaksut ovat olleet liian korkeita. Se toteaa 25.6. antamassaan päätöksessä, etteivät maksut kaikilta osin täytä raideliikennelain ja sitä tarkentavassa EU-sääntelyn vaatimuksia.

Päätös koskee vuosien 2019 ja 2020 sähkövetoisen liikenteen ratamaksuja.

Traficom tiedotti asiasta 25.6.

Asian taustalla on VR-Yhtymä Oy:n tekemä oikaisuvaatimus Väyläviraston asettaman sähkövetoisen liikenteen ratamaksun laskentaperusteista ja tasosta. Sääntelyelin alensi sähkövetoisen liikenteen ratamaksua keskimäärin kahdeksan prosenttia ja palautti Väyläviraston käsittelyyn vuoden 2021 ratamaksun.

Väylävirasto perii pelkästään ratamaksun perusmaksua, joka on sääntelyn perusteella suoraan junaliikenteestä aiheutuviin kustannuksiin perustuvaa. Päätös perustuu EU-lainsäädännön mukaisesti puhtaasti kustannusperusteisiin. 

Väylävirastolle pyyhkeitä

Sähkövetoiseen liikenteeseen liittyy rataverkolla kustannuksia, joita ei esiinny dieselvetoisen liikenteen yhteydessä, joten korkeampi ratamaksun perusmaksu voi olla siltä osin perusteltu. Väylävirasto ei ole kuitenkaan pystynyt kaikilta osin luotettavasti esittämään näyttöä näiden sähkövetoisen liikenteen erilliskustannusten perusteista. Korjaaville toimenpiteille on tarvetta sekä kustannuslaskennassa että itse laskentamenetelmissä.

”Voidaan havaita, että Väylävirasto ei ole täysin kyennyt arvioimaan tarkentuneen EU-sääntelyn vaatiman kehitystyön laajuutta, ja nyt tätä pitkäjänteistä työtä on tarpeen jatkaa”, sanoo tiedotteessa sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti.

Rautatiealan sääntelyelin on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yhteydessä toimiva itsenäinen viranomaistoiminto, jonka tehtävänä on huolehtia rautatiemarkkinoiden toimivuudesta. Se on rautatieliikenteen harjoittajista, rataverkon haltijoista ja palvelupaikan ylläpitäjistä riippumaton valitus- ja valvontaelin, joka ratkaisee asioita sille toimitettujen valitusten perusteella sekä omasta aloitteestaan.

AVAINSANAT

Väylävirasto

JAA