Päämainos

Venäjä ottaa käyttöön sähköiset rahtikirjat

05.03.2018
Teksti Heli Satuli

Venäjä siirtyy sähköisten rahtikirjojen käyttöön. Venäjän hallitus vahvisti sähköiseen e-CMR-pöytäkirjaan liittymisen viime viikolla. Kansainvälisen maantiekuljetusjärjestön IRU:n (International Road Transport Organization) mukaan päätös osoittaa, että Venäjä keskittyy logistiikkansa virtaviivaistamiseen ja kaupankäynnin edistämiseen alueella. 

Venäjän liikenneministeriö ilmoitti työskentelevänsä nyt IRU:n kanssa yhteistyössä järjestelmän käytännön toimeenpanon suhteen. Liikenneministeriö korostaa digitaalisten rahtikirjojen etuja, kuten kustannussäästöjä, avoimuutta ja nopeutta. 

Paine naapurimaiden niskassa kasvaa 

"Venäjän liittyminen e-CMR:ään kannustaa muita alueen maita liittymään mukaan, koska molemminpuoliset hyödyt tulevat sitä isommiksi, mitä enemmän maita on mukana", totesi IRU:n pääsihteeri Umberto de Pretto

Pretton mukaan sähköisten rahtikirjojen käyttö on ensimmäinen askel kohti väistämätöntä siirtymistä kohti täysin paperitonta logistiikkaa, joka pitää sisällään myös digitaaliset TIR-käsikirjat. Digitaalinen infrastruktuuri on välttämätöntä, jotta voidaan käyttää esimerkiksi autonomisten kuorma-autojen kaltaisia innovaatioita. 

e-CMR protokolla lisättiin täydentävänä lisäpöytäkirjana kansainväliseen CMR-konventioon helmikuussa 2008 ja se tuli voimaan kesäkuussa 2011. CMR-sopimusta hallinnoi IRU.  

e-CMRn käyttö alkoi virallisesti tammikuussa 2017. Tällöin toteutui ensimmäinen valtakuntien rajat ylittävä kuljetus, jossa käytettiin sähköistä e-CMR-rahtitietoa. Kuljetus tehtiin Espanjasta Ranskaan. IRU:n mukaan e-CMR on nyt osoittanut toimivuutensa ja on todistettu, että se on helppo ottaa käyttöön.

JAA