Päämainos
Kehä III parantaminen -hankkeen kolmanteen vaiheeseen kuuluu lukuisia Askiston kohdalla sekä Vantaankosken ja Pakkalan välillä toteutettavia parannuksia. 
Kuljetukset 07.05. 04:43

Kehä III parantaminen -hankkeen kolmanteen vaiheeseen kuuluu lukuisia Askiston kohdalla sekä Vantaankosken ja Pakkalan välillä toteutettavia parannuksia. 

Vihdintien Hämeenkylän silta uudistetaan

Hämeenkylän risteyssillan uusiminen on osa Kehä III:n monivuotista perusparannusohjelmaa.

07.05.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Väylävirasto

Suomen vilkkaimman raskaan liikenteen väylän eli Kehä III:n ja kansainväliseen E18-tieosuuden parannustöihin kuuluvan Hämeenkylän läntisen risteyssillan rakentaminen Vihdintiellä Vantaan Askistossa on alkanut. Liikenne on ohjattu 28.4. alkaen itäiselle risteyssillalle.

Itäisellä risteyssillalla on rakennustöiden ajan käytössä yksi kaista kumpaankin suuntaan. Liikenne ohjataan poikkeusreitille vuoden 2021 loppuun asti. 

Noin 45 km pitkän Kehä III:n monivuotinen perusparannus on edennyt kolmanteen vaiheeseen, jonka arvioidaan päättyvän vuonna 2023. Askiston hankeosan hinnaksi on arvioitu 26 miljoonaa euroa.

Väylävirasto tiedotti asiasta 28.4.

Hämeenkylän huonokuntoinen läntinen risteyssilta uusitaan hankkeessa kokonaan. Rakennustyöt käynnistyvät vanhan sillan purulla, minkä jälkeen on vuorossa sillan tukien paalutustyöt. Näistä työvaiheista aiheutuu melua ympäristöön. 

Hankkeeseen sisältyy muun muassa kolmansien ajokaistojen rakentaminen Vantaankoski–Pakkala-välille, uuden eritasoliittymän rakentaminen Askistoon sekä tien pohjarakenteen kunnostaminen. Samalla kehitetään kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Melusuojausta parannetaan Askiston kohdalla. Tavoitteena on lisätä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä varautua Kehä III:n kasvaviin liikennemääriin.

AVAINSANAT

Kehä III

JAA