Päämainos
VR Group yhä kasvun tiellä
Kuljetukset 31.10. 10:07

VR Group yhä kasvun tiellä

VR Transpoint oli konsernin kovin kasvaja.

31.10.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat VR Group

VR Group kasvatti liikevaihtoaan ja tulostaan tammi-syyskuussa. Sen liikevaihto oli 935,4 (923,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia. Liikevoitto oli 93,8 (82,5) miljoonaa euroa eli 10,0 (8,9) prosenttia liikevaihdosta.

Junamatkustuksen matkamäärät kasvoivat 1,8 prosenttia 64,1 (63,0) miljoonaan matkaan. VR Transpointin kuljetusmäärät kasvoivat 2,7 prosenttia 33,0 (32,1) miljoonaan tonniin.

VR Trackin suunnitteluliiketoiminnassa työt jatkuivat vilkkaana mm. Tampereen raitiotie- ja Raidejokeri-alliansseissa. Syyskuussa VR Track voitti myös rantaradan päällysrakenneurakan Pohjankuru-Salo-rataosuudella. VR myi VR Trackin norjalaiselle NRC Groupille ja VR Groupista tuli 18 prosentilla norjalaisyhtiön suurin omistaja.

VR tiedotti tuloksestaan 26.10.

”Hyvä vire sekä tuloksen että liikevaihdon osalta on jatkunut tänäkin vuonna. Junaliikenteen suosio matkamäärillä ja tonneilla mitattuna kasvoi edelleen. Jatkamme toimenpiteitä asiakaskokemuksen parantamiseksi ja operatiivisen tehokkuuden kehittämiseksi”, sanoo tiedotteessa toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Matkustajaliikenteen liikevaihto nousi 1,0 prosenttia 414,5 (410,4) miljoonaan euroon. Junaliikenteen matkamäärät kasvoivat 1,8 prosenttia ja olivat 64,1 (63,0) miljoonaa matkaa. Kotimaan kaukoliikenne kasvoi kuusi prosenttia. Linja-autoliikenteen matkamäärät laskivat 11,8 prosenttia 26,8 (30,4) miljoonaan matkaan. Vertailuvuoden matkamääriä kasvatti Länsimetron viivästymisen vuoksi ajettu korvausliikenne.

Lähiliikenteen täsmällisuus on hyvällä tasolla: 95,4 prosenttia 3 minuutin enimmäismyöhästymisellä mitattuna. Erityisen täsmällisesti on sujunut HSL-alueen liikenne.

Kotimaan kaukoliikenteen täsmällisyys on vuoden alusta laskettuna 79 prosenttia 5 minuutin enimmäismyöhästymisellä mitattuna. Sitä ovat rasittaneet Liikenneviraston vastuulla olevan ratainfran heikentynyt kunto sekä ratatyöt. Syyskuussa täsmällisyys parantui tasolle 85,9 prosenttia.

VR Transpoint hyvässä kasvussa

VR Transpointin liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia ja oli 305,9 (290,8) miljoonaa euroa tammi−syyskuussa. Kuljetusmäärät kasvoivat 2,7 prosenttia ja olivat 33,0 (32,1) miljoonaa tonnia. Varsinkin kotimaan raakapuun sekä transitoliikenteen kysyntä on ollut erityisen vahvaa. Metsäteollisuuden tuotteissa kuljetusvolyymeja ovat nostaneet hyvä markkinatilanne sekä erityisesti kasvaneet sellukuljetukset Äänekosken uuden biotuotetehtaan vetämänä.

Idän tuontiliikenteessä on ollut voimakasta volyymivaihtelua ajoittaisten raaka-aineiden saantivaikeuksien vuoksi. Lisäksi projektiluonteiset kaasuputkikuljetukset loppuivat elokuussa.

Kotimaan maantielogistiikan kuljetusten kysyntä on ollut vakaata, mutta liikevaihto on jäljessä viime vuoden tammi-syyskuun tasosta. Varastoliiketoiminnan liikevaihto on viime vuotta edellä hyvän alkuvuoden ansiosta. Kansainvälisen maantielogistiikan kokonaisliikevaihto ylitti edeltävän vuoden tammi-syyskuun tason.

VR Transpointin alkuvuonna heikentynyt toimitusvarmuus on parantunut merkittävästi kolmannen vuosineljänneksen aikana, mikä on vastaavasti parantanut alkuvuodesta heikentynyttä asiakastyytyväisyyttä.

VR Trackillä urakkavoittoja

VR Trackin liikevaihto laski 4,0 prosenttia ja oli 207,7 (216,4) miljoonaa euroa tammi−syyskuussa. Pääsyy liikevaihdon laskuun oli Ruotsin rakentamisen aiempaa vähäisempi projektien määrä ja ratamateriaalien kysynnän lasku.

Tammi-syyskuun tärkeimpiä tapahtumia olivat rakentamisliiketoiminnan nyt jo valmistumassa olevan Misi-Kemijärvi -välin päällysrakenne- sekä Raaseporin matkakeskus -urakoiden voitot. Syyskuussa VR Track voitti rantaradan Pohjankuru-Salo -välin päällysrakenneurakan. Kunnossapitoliiketoiminta teki sopimuksen Liikenneviraston kanssa ratakunnossapitoalue 7:n optiovuosien käyttämisestä, ja kunnossapitoalue 2:n allianssissa sovittiin toiseen vaiheeseen siirtymisestä.

Tampereen raitiotieallianssissa VR Track teki YIT:n, Pöyryn ja Tampereen kaupungin kanssa sopimuksen kehitysvaiheesta 2. Suunnitteluliiketoiminnassa työt jatkuivat vilkkaana mm. Tampereen raitiotie- ja Raidejokeri-alliansseissa ja käyttöaste pysyi korkeana. Ratamateriaalipalvelut keskitettiin uuteen logistiikkakeskukseen Tampereelle.

JAA

LUETUIMMAT