Päämainos
Datankäyttö on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina ja digitaalisia palveluita käytetään ajasta ja paikasta riippumatta.
Kuljetukset 14.04. 05:50

Datankäyttö on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina ja digitaalisia palveluita käytetään ajasta ja paikasta riippumatta.

VR investoi 4,5 miljoonaa euroa kaukojunien verkkoyhteyksiin

Matkustajille luvataan viisi kertaa aiempaa paremmat verkkoyhteydet viimeistään vuonna 2022.

14.04.2021
Teksti Esko Lukkari

VR on käynnistänyt mittavan projektin kaukoliikenteen junien verkkoyhteyden parantamiseksi. Kaukojunien heikot verkkoyhteydet ovat nostaneet paljon kritiikkiä viime vuosina. VR myöntää itsekin, että verkkoyhteydet ovat jääneet ajastaan jälkeen.

Uudistuksella Pendolinoihin, Intercity-juniin ja kaksikerroksisiin yöjuniin saadaan VR:n mukaan jatkossa nopeampi ja tasalaatuisempi internetyhteys. Ensimmäiset muutostyöt valmistuvat jo vuoden 2021 lopussa. 

VR Group tiedotti asiasta 8.4.

Asiakkaalle muutos näkyy keskimäärin jopa viisi kertaa nopeampana yhteytenä. Tätä nopeampi yhteys edellyttäisi panostuksia radanvarren verkon kehittämiseen.

Datankäyttö on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina ja digitaalisia palveluita käytetään ajasta ja paikasta riippumatta. Myös työntekemisen tavat ovat laajentuneet ja monipaikkaisuus lisääntynyt työnteossa. Junamatka halutaan enenevässä määrin hyödyntää työntekoon. Asiakastutkimuksien mukaan junan sisäverkon toimivuus on yksi keskeisimpiä asiakaskokemukseen vaikuttavia elementtejä. 

”Ei vastaa enää asiakastarpeisiin”

"Junien nykyinen internetyhteys ei enää vastaa asiakkaidemme tämänhetkisiin tai tulevaisuuden tarpeisiin. Internetyhteys vaihtelee juna- ja paikkakohtaisesti: osassa junaa yhteys toimii hienosti koko matkan ajan, kun taas toisessa kohtaa yhteys ei ole riittävän hyvä. Haluamme, että asiakas voi aina luottaa siihen, että pystyy junamatkan aikana käyttämään haluamiaan digitaalisia palveluita, osallistumaan ongelmitta palavereihin ja tekemään tehokkaasti töitä", sanoo tiedotteessa matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.

Kyseessä on mittava 4,5 miljoonan euron investointi. Uudistuksessa nykyinen junan sisäverkko korvataan nopealla ja modernilla verkkoteknologialla. Verkon tuottamiseen tarvittava laitteisto uusitaan kokonaan. Vaunujen välille asennetaan kaapelit, jolloin verkkoyhteys säilyy myös vaunusta toiseen siirryttäessä.

Valmista vuoden 2022 aikana

Junaverkon uudistuksen taustalla on laaja selvitystyö. VR on myös selvittänyt asiakastutkimusten avulla, mihin ja miten asiakkaat verkkoa käyttävät ja mitä odotuksia heillä on junaverkon suhteen. Selvitysten pohjalta käytiin junaverkon kehittämiseksi eri vaihtoehtoja läpi ja rakennettiin kokonaan uusi ratkaisu. Ratkaisua on kokeiltu testimatkoilla, joista saadut tulokset ovat erittäin hyviä.

"Meille on tärkeää panostaa ja puuttua juuri niihin asioihin, jotka asiakkaat kokevat merkityksellisiksi. Testimatkoilta saadut hyvät kokemukset vahvistivat, että haluamme tehdä tämän ison investoinnin. Toivomme, että teleoperaattorit panostaisivat radanvarren laajakaistaverkkoon, jotta junien verkkoyhteyttä saataisiin myös tätä kautta parannettua", sanoo Simola.

Muutostyöt junakalustoon tapahtuvat vaiheittain. Ensimmäiset nopeamman verkon junat ovat käytössä jo vuoden 2021 lopussa, ja kaikkiin juniin uudistus saadaan vuoden 2022 aikana.

VR jatkaa keskustelua teleoperaattoreiden ja viranomaisten kanssa, jotta radan varteen saataisiin enemmän mastoja ja tukiasemia ja myös radanvarren laajakaistaverkkoa kehitettyä. Investoinnit ovat välttämättömiä ja luonnollinen seuraava askel junien verkkoyhteyksien kehittämiseksi, ja tukevat myös kehitteillä olevaa liikenne- ja viestintäministeriön Digirata-hanketta.

AVAINSANAT

VR

JAA