Päämainos
VR ja LVM sopivat raidekilpailun avaamisen periaatteista
Kuljetukset 06.06. 10:39

VR ja LVM sopivat raidekilpailun avaamisen periaatteista

VR on jatkossa puhdas liikenneyhtiö.

06.06.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat VR Group

VR-Yhtymä ja liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ovat sopineet henkilöliikenteen kilpailun avaamisen mallista. Suunnitelma tarkentaa hallituksen talouspoliittisen ministeriövaliokunnan 10.4. tekemiä linjauksia. Suunnitelma koostuu seitsemästä pääkohdasta.

VR-Yhtymä tiedotti sopimuksesta 5.6.

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaaminen aloitetaan Etelä-Suomen taajamajunaliikenteestä ja sen kokemuksia aiotaan hyödyntää muun henkilöliikenteen kilpailussa. VR sitoutuu tukemaan LVM:ää Etelä-Suomen taajamaliikenteen kilpailun avaamisessa.

VR ja LVM perustavat kalustoyhtiön erityistehtäväyhtiöksi LVM:n alaisuuteen. Yhtiöön siirretään kaikki Etelä-Suomen taajamaliikenteessä käytettävät Sm2- ja Sm4 -junat, sekä kaluston varaosat ja erikseen määritellyt erityistyökalut

Kiinteistöt erillisyhtiöön

VR ja LVM perustavat myös kiinteistöyhtiön LVM:n alle erityistehtäväyhtiöksi. Siihen siirretään Etelä-Suomen taajama-liikenteen liikennöinnin kannalta välttämättömät kiinteistöt. VR eriyttää perustettavat kiinteistö- ja kalustoyhtiöt VR-konsernista mahdollisimman nopeasti ja niiden pitäisi olla toiminnassa viimeistään vuoden lopussa.

Erityisyhtiöön siirtyvät VR:n omistamat Helsingin varikon rakennukset ja niihin sisältyvät kiinteät laitteet, sekä Etelä-Suomen taajamaliikenteen liikennealueella sijaitsevat VR-Yhtymän omistamat asemarakennukset määräaloina.

Etelä-Suomen taajamaliikennealue kattaa yli 40 asemaa. VR omistaa Etelä- Suomen taajamaliikenteen alueella 12 asemarakennusta, jotka voidaan Helsinkiä lukuun ottamatta eriyttää kiinteistöyhtiöön. VR on valmis vuokraamaan Helsingin aseman odotustilat sekä miehistötilat kiinteistöyhtiölle.

VR saa hyödyn hotellihankkeesta

VR:llä on käynnissä merkittävä kiinteistökehityshanke Helsingin asema-alueella, jonka omistuksesta VR luopuu markkinaehtoisesti. Kyse on Helsingin rautatieaseman vanhasta pääkonttorikiinteistöstä, johon on suunniteltu hotellia.

VR sitoutuu luovuttamaan taajamaliikennealueella yksityisraiteidensa hallinnan Liikennevirastolle sekä siirtämään Liikennevirastolle VR:n omistamat käyttövalmiushuoltolaitteet taajamaliikenteen asema-alueilla.

VR yhtiöittää koko kaluston kunnossapitotoimintonsa erilliseen kunnossapitoyhtiöön VR-konsernin sisällä. Perustettavat kalusto- ja kiinteistöyhtiö sopivat kaluston ja tilojen vuokraamisesta siirtymäkaudelle. VR sitoutuu tukemaan LVM:ää Etelä-Suomen taajamaliikenteen kilpailun avaamisessa.

VR sitoutuu tukemaan perustettavien yhtiöiden johtoa ja pääomittamaan yhtiöt siten, että niiden eriyttäminen on mahdollista toteuttaa mahdollisimman nopeasti ja että yhtiöiden toiminta käynnistyy jouhevasti.

Jansson on tyytyväinen

”Olemme tyytyväisiä etenemismalliin. Tämän pitkän prosessin aikana yhtiön tulevaisuuteen on kohdistunut paljon epävarmuutta. Tällä mallilla varmistetaan rautatieliikenteen sujuvuus ja kilpailukyky sekä mahdollistetaan kilpailun avaaminen vaiheistetusti”, sanoo tiedotteessa VR-Yhtymän toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Janssonin mukaan on järkevää uudistaa rautatiejärjestelmää nykyisiä vahvuuksia hyödyntäen.

”Jatkamme valmisteluja läheisessä yhteistyössä LVM:n kanssa Etelä-Suomen taajamaliikenteen kilpailun avaamiseksi tavoiteaikataulussa”, Jansson sanoo.

JAA