Päämainos
VR kiistää ostoliikenteen tahalliset perumiset
Kuljetukset 15.10. 06:18

VR kiistää ostoliikenteen tahalliset perumiset

Kaiken kaikkiaan tämän vuoden aikana on ajettu noin 69 000 ostoliikennejunavuoroa, joista 2 % on jouduttu perumaan.

15.10.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

VR kiistää ostoliikenteen junavuorojen peruuntumisten johtuvan sen omasta tahallisesta toiminnasta.

Kansanedustaja Joonas Köntän kirjalliseen eduskuntakysymykseen vastannut VR sanoo vastauksessaan, että merkittävä osa perumisista ei johdu VR:stä. Syyt ovat olleet mm. radasta tai onnettomuudesta johtuvia tai muita VR:stä täysin riippumattomasta syystä. 

Joonas Könttä kysyi 24.9. eduskunnassa tekemässä kirjallisessa kysymyksessä, miksi VR on perunut tämän vuoden aikana yli tuhat ostoliikennevuoroa ja korvannut ne kiskobussimatkoilla. Köntän mielestä VR:n pitäisi palauttaa valtiolle sen ostamien ja maksamien matkojen hinnat.

Könttä epäili, että VR peruu mieluummin ostoliikennematkoja kuin ns. markkinahintaisia matkoja, koska ostoliikennematkojen perumisesta ei seuraa mitään sanktioita.

VR sanoo vastauksessaan, että junavuorojen peruminen ei ole kenenkään etu. Jos junavuoro joudutaan perumaan, VR kertoo järjestää korvaavan kuljetuksen joko toisella junalla tai linja-autolla.

VR:n mukaan junavuorojen peruuntumiset ovat tänä vuonna kohdistuneet erityisesti kiskobussireiteille, mutta näillekin vuoroille on järjestetty korvaava linja-autoyhteys maanteitse. Kaiken kaikkiaan tämän vuoden aikana on ajettu noin 69 000 ostoliikennejunavuoroa, joista 2 % on jouduttu perumaan ja järjestämään asiakkaille korvaava kuljetus määräasemalle.

Tällä hetkellä voimassa olevassa, väliaikaisessa ostoliikennesopimuksessa junavuorojen peruutusten osalta on todettu seuraavaa: "VR palauttaa LVM:n liikennöintikorvausta ajamattomien suoritteiden osalta siltä osin, kun ajamaton suorite ylittää kohtuullisena pidettävän tason ja suoritetta ei ole ajettu suoraan VR:stä johtuvasta syystä, eikä korvaavaa kuljetusta asiakkaille ole järjestetty. Kohtuullisena ajamattoman suoritteen tasona pidetään 1 % junakilometristä laskettuna."

Uudessa sopimuksessa tulee olemaan nykyistä tiukemmat mekanismit, jotka kannustavat VR:ää kehittämään liikenteen laatua entisestään. Vastaavan kaltaisia kannustimia on käytössä jo nykyisin HSL-alueen liikenteessä.

AVAINSANAT

VR

JAA