VR odottaa tuloksensa paranevan tänä vuonna

VR Transpointin tulos notkahti hieman.

28.08.2018
Teksti Esko Lukkari

Rolf Janssonin johtaman VR-konsernin kannattavuus parani tammi-kesäkuun aikana. Katsauskauden liikevoitto oli 52,9 (36,8) miljoonaa euroa. Tuloksessa on tosin mukana 15,5 miljoonan euron myyntivoitot.

VR odottaa koko vuoden liikevaihtonsa ja liiketuloksensa paranevan edellisvuodesta. Matkustajaliikenteessä alkuvuoden hyvän matkustajamäärien kehityksen odotetaan jatkuvan. Samoin VR Transpointin loppuvuoden volyymikehityksen odotetaan säilyvän myönteisenä.

VR tiedotti tuloksestaan 24.8.

Matkustajaliikenteessä junaliikenteen matkamäärät kasvoivat 2,5 prosenttia, kasvua oli sekä kauko- että lähiliikenteessä. VR Transpointissa junaliikenteen kuljetetut tonnit kasvoivat 4,3 prosenttia

Tampereen raitiotieallianssissa VR Track teki yhdessä YIT:n, Pöyryn ja Tampereen kaupungin kanssa sopimuksen toisesta kehitysvaiheesta.

Luottoluokittaja Standard&Poor’s antoi VR-Yhtymälle luottoluokituksen A+, joka perustuu yhtiön erinomaiseen taloudelliseen asemaan ja näkymiin.

”Puolivuotiskauteen on mahtunut paljon – hankimme katsauskauden aikana A+ -luottoluokituksen Standard&Poor’silta osana HSL-kilpailutukseen valmistautumista, käynnistimme merkittävät panostukset tavaraliikenteen parantamiseen muun muassa investoimalla 200 uuteen raakapuuvaunuun, ja koko VR-konsernin liikevaihto pysyi kasvu-uralla ja kannattavuus parani”, sanoo tiedotteessa toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Kannattavuus kasvussa

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 607,2 miljoonaa euroa (601,4). Liikevaihto kasvoi viime vuodesta 1,0 prosenttia. Katsauskauden liikevoitto oli 52,9 (36,8) miljoonaa euroa. Liiketulos sisälsi omaisuuden myyntivoittoja 15,5 (2,1) miljoonaa euroa, joissa merkittävimpänä eränä oli Tampereen asemaan liittyvän kiinteistön myynti Finnparkille. Omaisuuden myyntivoitoilla oikaistu liikevoitto oli 37,4 (34,7) miljoonaa euroa, kasvua kahdesan prosenttia. Katsauskauden nettotulos oli 36,0 (24,7) miljoonaa euroa.

Matkustajaliikenteen kannattavuus laski

Matkustajaliikenteen liikevaihto oli 271,7 (271,2) miljoonaa euroa, ja se kasvoi tammi-kesäkuussa 0,2 prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat myönteisesti kotimaan kaukoliikenteen ja VR lähiliikenteen kasvaneet matkustajamäärät sekä ravintolaliiketoiminnan kasvu.

Kasvua jarruttivat HSL-lisäalennukset ja VR Lähiliikenteen lipunhintojen alennukset sekä alentuneet autoliikenteen volyymit. Matkustajaliikenteen liikevoitto oli 23,3 (25,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto aleni lähiliikenteessä toteutettujen alennusten takia.

Junaliikenteessä tehtiin 43,0 miljoonaa matkaa (42,0). Matkojen määrä kasvoi tammi-kesäkuussa 2,5 prosenttia. Kotimaan kaukoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat 5,8 prosenttia.

Markkinaehtoisessa liikenteessä matkamäärät kasvoivat 8,6 prosenttia, pääyhteysväleillä jopa 10,8 prosenttia. Uusittu ravintolavaunukonsepti on tuonut 15 prosentin lisämyynnin junaravintoloille.

Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä Allegro-matkojen määrä laski 3,7 prosenttia, mihin pääsyynä on ruplan heikentyminen suhteessa vertailukauteen. Kesäkuussa matkojen määrä oli korkealla tasolla jalkapallon MM-kilpailujen ansiosta. Lähiliikenteen matkamäärät olivat 36,4 (35,7) miljoonaa matkaa, kasvua 2,0 prosenttia.

Linja-autoliikenteessä tehtiin 19,0 (21,5) miljoonaa matkaa. Matkamäärät alenivat 11,8 prosenttia. Vertailuvuoden liikevaihtoa ja matkamääriä kasvatti Länsi-Metron viivästymisen vuoksi ajettu korvausliikenne.

VR Transpoint yhä kasvussa

VR Transpointin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 205,4 (194,9) miljoonaa euroa, kasvua 5,4 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihtoa lisäsivät kasvaneiden kuljetusmäärien ohella uudet logistiikkapalvelut. Liikevoitto laski hieman ja oli 15,1 (16,7) miljoonaa euroa. Junaliikenteen kuljetustonnit kasvoivat 4,3 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 19,6 (18,8) miljoonaa tonnia. Junaliikenteen tonnikilometrit kasvoivat 10,5 prosenttia. Metsäteollisuuden vahva vire, sellun lisäkapasiteettitarve sekä Suomen ja Venäjän yleinen hyvä talouskehitys ja transitoliikenteen kasvu ovat pääsyitä volyymien kasvuun.

VR Transpoint kasvatti vaunumääränsä katsauskaudella saneeraamalla noin 100 käytöstä poistettua raakapuuvaunua. Lisäksi VR Transpoint hankkii 200 uutta raakapuuvaunua. Kesäkuussa päätetyllä investoinnilla saavutetaan merkittävä lisäkapasiteetti jo sesongille 2018-2019. Investointiin sisältyy optio 100 lisävaunusta.

VR Track tekee liki nollatulosta

VR Trackin liikevaihto laski vertailukaudesta 4,8 prosenttia ja oli 125,1 miljoonaa euroa (131,3). Liikevaihdon laskun pääsyynä oli rakentamisen projektien vähäisempi määrä Ruotsissa ja rakentamiskauden myöhempi aloitusajankohta kuluvana vuonna suhteessa vertailuvuoteen. VR Trackin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 1,1 (0,1) miljoonaa euroa. 

Kauden tärkeimpiä tapahtumia rakentamisessa olivat nyt jo käynnissä olevien Misi-Kemijärvi välin päällysrakenne- ja Raaseporin matkakeskus -urakoiden voitot. Kunnossapidossa tehtiin sopimus Liikenneviraston kanssa ratakunnossapitoalue 7:n optiovuosien käyttämisestä ja kunnossapitoalueen 2 allianssissa sovittiin toiseen vaiheeseen siirtymisestä.

Tampereen raitiotieallianssissa tehtiin yhdessä YIT:n, Pöyryn ja Tampereen kaupungin kanssa sopimus toisesta kehitysvaiheesta. Suunnittelussa työt jatkuivat vilkkaana mm. Tampereen raitiotie- ja Raidejokeri-alliansseissa käyttöasteen ollessa korkealla tasolla. Ratamateriaalipalvelut keskitettiin uuteen logistiikkakeskukseen Tampereelle.

JAA

LUETUIMMAT