Päämainos
Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä DAS:in on tarkoitus olla käytössä kesällä, kun siirrytään VR:n voittaman, uuden HSL-sopimuskauden mukaiseen liikenteeseen. 
Kuljetukset 31.05. 09:00

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä DAS:in on tarkoitus olla käytössä kesällä, kun siirrytään VR:n voittaman, uuden HSL-sopimuskauden mukaiseen liikenteeseen. 

VR ottanut käyttöön koneälyjärjestelmän kuljettajien avuksi

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän.

31.05.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Adobe Stock

VR:n käyttämä DAS-järjestelmä auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa. Järjestelmä on kehitetty yhdessä rautatieliikenteen ohjauksesta vastaavan Fintrafficin kanssa.  

VR tiedotti aiheesta 28.5.

DAS parantaa energiatehokkuutta

DAS on lyhenne sanoista Driver Advisory System. Järjestelmä antaa kuljettajalle ennakoivaa tietoa muun muassa radasta ja maaston muodoista. DAS perustuu koneoppimiseen: koeajojen aikana on ajettu läpi matkustaja- ja tavaraliikenteen reittejä ja järjestelmä on oppinut, missä kiihdyttää ja milloin hidastaa. Ajon aikana DAS opastaa kuljettajaa ja ehdottaa optimaalista nopeusprofiilia, jonka avulla ajon energiatehokkuutta ja täsmällisyyttä voi parantaa. Erityisen hyödyllinen se on tilanteissa, joissa veturinkuljettaja ajaa tuntemattomampaa reittiä tai radalla on esimerkiksi muuttuneita nopeusrajoituksia. Lisäksi DAS tekee junasta asiakkaille entistäkin vihreämmän valinnan.

“Etsimme jatkuvasti uusia tapoja tehdä junaliikenteestä entistäkin ilmastoystävällisempää. Pienilläkin parannuksilla voi olla suuret vaikutukset, kun ajamme päivässä yli 1000 junaa. Koneäly pystyy optimoimaan nopeusasettelun energiatehokkuuden ja tukee kuljettajaa nopeuden suunnittelussa. DAS:in ansiosta voimme vähentää jopa 3 500 hiilidioksidiekvivalenttitonnia päästöjä vuodessa”, kertoo tiedotteessa VR:n liikennejohtaja Nina Mähönen.

”Matkustajajunistamme 95 % kulkee puhtaasti uusiutuvalla vesivoimalla tuotetulla sähköllä. Loput 5 % hiilidioksidipäästöistä, jotka syntyvät väistämättä sähköistämättömillä rataosilla liikennöimisestä, kompensoimme kokonaisuudessaan. Jokainen junamatka on siis aidosti hiilineutraali ja teko ilmaston puolesta”, Mähönen jatkaa.   

Rataverkon ajantasaiset tiedot ovat keskeisessä roolissa DAS:ssa ja kehitystyötä on tehty tiiviisti yhteistyössä rautatieliikenteen ohjauksesta vastaavan Fintrafficin kanssa. Fintraffic on rakentanut veturinkuljettajien tietotarpeita palvelevan kuljettajien päätelaitesovelluksen (KUPLA) ja luonut rajapinnan, joka välittää DAS-järjestelmälle tarvittavaa tietoa mm. rataprofiileista ja nopeusrajoituksista.

”Rataverkon tiedot muuttuvat jatkuvasti erilaisten rataverkolla tehtävien töiden seurauksena ja kehitetyn rajapinnan avulla DAS:lle välitetään ajantasaiset tiedot järjestelmän oikean toiminnan takaamiseksi. Projektissa kohdattiin erilaisia haasteita, mutta sitkeällä ja määrätietoisella yhteistyöllä eri toimijoiden kesken haasteet on saatu ratkottua ja järjestelmä saadaan nyt laajamittaisesti hyötykäyttöön”, kertoo tuotepäällikkö Jari-Pekka Kitinoja Fintrafficilta.

Koneälyinen apukuski 

DAS on osa veturinkuljettajien työssään käyttämiä sovelluksia. Se ei korvaa veturinkuljettajan ammattitaitoa, tarkkuutta ja reagointinopeutta liikenteessä, vaan on kehitetty tukemaan ja täydentämään sitä. VR:n veturinkuljettajat ovat itse osallistuneet järjestelmän kehittämiseen sekä olleet mukana suunnittelemassa koulutuksia.

DAS otetaan käyttöön vaiheittain keväällä 2021 alkaen. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä DAS:in on tarkoitus olla käytössä kesällä, kun siirrytään VR:n voittaman, uuden HSL-sopimuskauden mukaiseen liikenteeseen. 

”Uuden HSL-sopimuskauden mukaisessa liikenteessä täsmällisyys ja energiatehokkuus ovat entistä tärkeämmässä roolissa ja niitä myös mitataan tarkemmin. DAS on yksi keinoistamme päästä sujuvampaan ja ilmastoystävällisempään liikenteeseen, josta hyötyvät sekä asiakkaamme että ympäristö”, kertoo lähiliikennejohtaja Anu Punola

AVAINSANAT

koneäly VR

JAA