VR Transpoint jarrutti VR Groupin kasvua

VR:n rautatielogistiikan kuljetukset tippuivat tammi-syyskuussa liki kuusi prosenttia.

05.11.2019
Teksti Esko Lukkari

VR Transpointin kuljetusten 5,7 prosentin lasku rasitti VR:n tammi-syyskuun tulosta. Rautatielogistiikan kysyntää ovat heikentäneet idän kuljetusten supistuneet volyymit sekä metsä- ja metalliteollisuuden tuotteiden kysynnän hiipuminen.

Vuoden alusta yhtiömuotoisen toimintansa aloittanut VR Kunnossapito onnistui sen sijaan kasvattamaan ulkoista tilauskantaansa. Se voitti HKL:n metrojunien peruskorjauksen kilpailutuksen ja muutamia pienempiä kilpailutuksia. Kansainvälistäkin laajentumista hakeva yhtiö otti syyskuussa käyttöön nimen VR FleetCare.

VR Group tiedotti tuloksestaan 1.11.

VR-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 1,1 prosenttia 737,2 (729,3) miljoonaan euroon. Konsernin raportoitu liikevaihto laski 21,2 prosenttia 737,2 (935,4) miljoonaan euroon johtuen VR Trackin myynnistä vuoden 2019 alussa.

Vertailukelpoinen liikevoitto, joka ei sisällä VR Trackin liikevoittovaikutusta, kasvoi 3,4 prosenttia ja oli 88,0 (85,0) miljoonaa euroa. Konsernin raportoitu liikevoitto oli 268,2 (93,8) miljoonaa euroa.

Kaukoliikenne jatkaa kasvuaan

Kaukoliikenteen junissa matkustusmäärät kasvoivat 9,3 prosenttia ja junissa tehtiin 11,0 (10,1) miljoonaa matkaa.

VR Transpointin rautatiekuljetusten kokonaisvolyymi laski katsauskaudella 5,7 prosenttia 27,6 (29,2) miljoonaan tonniin.

Toimitusjohtaja Rolf Janssonin mukaan konsernin vertailukelpoinen liikevaihto on jatkanut kasvuaan koko vuoden ja myös liikevoitto on hyvällä tasolla. 

”Matkustajaliikenteen hyvään kehitykseen on vaikuttanut erityisesti kaukojunaliikenteen matkamäärien kasvu”, hän sanoo tiedotteessa.

VR Trackin myynnin jälkeen konserni on Janssonin mukaan suunnannut VR Groupin fokusta matkustaja- ja tavaraliikenteeseen. 

”Kalustoinvestoinneilla, kuten uusilla energiatehokkailla dieselvetureilla, kaksikerroksisilla IC-päivävaunuilla ja ravintolavaunuilla sekä uusilla raakapuuvaunuilla, varaudumme tulevaan kasvuun ja turvaamme kilpailukykyämme”, hän sanoo. 

Pientä kasvua koko vuodelle

VR Group odottaa loppuvuoden heikkenevän talouskehityksen heijastuvan konsernin liikenteen volyymikehitykseen ja rautatielogistiikan kannattavuuteen. 

”Kaupungistuminen ja erityisesti ilmastotietoisuuden lisääntyminen, kasvattavat erityisesti matkustajaliikenteen matkamääriä”, hän sanoo.

Vertailukelpoisesti koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan maltillisesti suhteessa edellisvuoteen.

JAA

LUETUIMMAT