Päämainos

VR:ltä uusi konsepti UPM:n raakapuukuljetuksiin

Pendeliliikenteellä haetaan lisää tehokkuutta.

07.11.2018
Teksti Esko Lukkari

VR Transpoint ja UPM ottavat käyttöön uudenlaisen logistiikkamallin raakapuukuljetuksissa. Suunnitelmallisen pendeliliikenteen ja UPM:lle varattujen vaunujen uskotaan lisäävän kuljetusten tehokkuutta. Pendeliliikenne käynnistetään vaiheittain vuoden 2019 alusta lähtien.

Ratkaisussa käytetään vaunuja, jotka kulkevat suljetussa kalustonkierrossa suunniteltua reittiä lastaus- ja purkuaseman välillä. Varattujen vaunujen käyttö pitkäjänteisessä pendeliliikenteessä mahdollistaa aiempaa paremman kuljetusten ennakoitavuuden, mikä tuo tehokkuutta ja lisäkapasiteettia kuljetuksiin.

VR tiedotti asiasta 30.10.

”Pendelit ovat tehokkain tapa kuljettaa raakapuuta rautateitse. Asiakkaalle varatut vaunut pendeliliikenteessä sopivat erityisesti kuljetuksiin, joissa on säännölliset raakapuuvirrat. Uusi toimintamalli edellyttää molemminpuolista sitoutumista tehokkuuden varmistamiseksi”, VR Transpointin myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen sanoo tiedotteessa.

”Kun asiakkaalle merkitty kalusto kiertää pendeliliikenteessä suunnitellusti ja pitkäjänteisesti, resurssihyötyjä saadaan laajemminkin, kuin pelkän vaunuston osalta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi junakokojen tarkastelun ja kuljetusmäärän kasvun. Haluamme olla pitkäaikainen ja strateginen kumppani asiakkaillemme ja tarjota heille uudenlaisia logistiikkaratkaisuja”, hän sanoo. 

Uudenlainen toimintamalli vahvistaa UPM:n asemaa kotimaan puumarkkinassa, takaa rautatielogistiikan toimivuuden UPM:n investointien myötä kasvavissa puunhankintamäärissä ja mahdollistaa maatieteellisesti laajemman puunhankinnan.

”Sopimuksella varmistamme rautatielogistiikan toimivuutta kotimaisille tehtaillemme. Hankimme puuta kasvavissa määrin. Varattujen vaunujen avulla pystymme lisäämään junakuljetuksen osuutta ja varmistamaan tehtaiden puuhuoltoa aikaisempaa paremmin, sanoo UPM:n puunhankinnan ja metsätalouden johtaja Sauli Brander.

Varattujen vaunujen pendeliliikenne käynnistetään UPM:n kanssa vaiheittain vuoden 2019 alusta lähtien. Varatuilla vaunuilla tarkoitetaan yksittäiselle asiakkaalle erikseen osoitettua ja muusta kalustosta kokonaan erillään pidettävää vaunustoa. Uusi toimintamalli on osa yhtiöiden pitkäaikaista raakapuulogistiikan kehittämistä.

JAA