Päämainos

VR:n hallintoneuvosto ei innostu venäläisvaunuista

”Lopettaisi kotimaisen vaunutuotannon.”

23.08.2018
Teksti Esko Lukkari

VR-Yhtymän hallintoneuvosto ei innostu liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmasta ottaa VR:n tavaravaunupulan vuoksi käyttöön venäläisiä tavaravaunuja Suomen sisäisessä liikenteessä.

Hallintoneuvosto pelkää vaunujen käytön vaikuttavan kotimaiseen vaunutuotantoon. Toisena ongelma se pitää sitä, että venäläiskalusto ei täytä EU-standardeja muun muassa jarrujärjestelmässä ja jarrujen suorituskyvyssä.

Hallintoneuvosto toivoo huomioitavan turvallisuuteen, raidekapasiteetin käyttöön ja radan kulumiseen vaikuttavat tekniset erot venäläisten ja suomalaisten vaunujen välillä, mitkä Trafi on todennut esiselvityksessään vuonna 2016.

Hallintoneuvosto julkisti näkemyksensä 14.8.

Tällä hetkellä venäläisen kaluston käyttö Suomen rataverkolla on sallittu vain Suomen ja Venäjän välisessä yhdysliikenteessä.

Hallintoneuvosto korostaa, että venäläistä kalustoa joudutaan kuljettamaan teknisten rajoitusten vuoksi alhaisemmalla nopeudella kuin suomalaista kalustoa, minkä vuoksi se varaa tavallista enemmän ratakapasiteettia ja hidastaa muuta liikennettä. Venäläinen pyöräprofiili kuluttaa rataa kotimaista kalustoa enemmän, mikä todennäköisesti johtaisi radan kunnossapitotarpeen kasvamiseen entisestään.

Vaunuihin muutoksia

Venäläisvalmisteisten vaunujen käyttöönotto laajasti Suomen sisäisessä liikenteessä edellyttäisi hallintoneuvoston mukaan joko venäläisten vaunujen huomattavia rakenteellisia muutoksia tai rautatielain muutosta ja EU:n teknisten säännösten uutta tulkintaa. Lisäksi vaarana on, että venäläisten vaunujen käyttö käytännössä lopettaisi suomalaisen vaunutuotannon.

VR-Yhtymä on tänä vuonna hankkinut 300 uutta vaunua, jolla vastataan erityisesti suomalaisen raakapuun kuljetusvolyymien merkittävään kasvuun. Viime keväänä otettiin käyttöön 100 saneerattua raakapuuvaunua. Lisäksi investoitiin 200 uuteen Pieksämäellä valmistettuun tavaravaunuun, jotka ovat käytössä ensi vuoden alkupuolella. Yhtiöllä on myös optio 100 vaunun lisätilaukselle ensi vuoden aikana.

Venäjä ei tiettävästi ole avaamassa suomalaisille vastavuoroista mahdollisuutta toteuttaa kuljetuksia suomalaisella kalustolla Venäjän sisäisessä liikenteessä, mikä johtaisi maiden väliseen epäsuhtaan.

JAA