Päämainos

Vt4 poikki Kirrissä louhintatöiden takia

Jyväskylän seudun uusi 25 km pitkä moottoritieosuus valmistuu vuoden 2023 lopussa.

20.05.2020
Teksti Esko Lukkari

Valtatie 4:n liikenne pysäytetään Jyväskylässä Kirrin kohdalla rakenteilla olevan moottoritien louhintatöiden takia Pysäytykset alkavat Kirrissä 19.5. Kirrinkalliota louhitaan uuden moottoritien tielinjauksen tieltä aina vuoden 2021 loppuun. 

Valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa alkoi suunnittelulla jo vuonna 2018.

Väylävirasto tiedotti asiasta 18.5.

STk -urakkamallin kehitysvaihe aloitettiin syksyllä 2018. Tien rakentaminen käynnistyi toukokuussa 2019. Tie on liikenteelle valmis vuoden 2022 loppuun mennessä ja viimeistelytyöt valmistuvat 2023 loppuun mennessä.

Tiehanke on saanut rahoituksen valtion budjetissa 2018. Tiesuunnitelmien mukaan hankekokonaisuus maksaa 142 miljoonaa euroa, josta Jyväskylän kaupungin osuus on 2,9 miljoonaa euroa.

Jyväskylän kaupungille uusi moottoritie on pitkään odotettu toive. Uusi tie mahdollistaa myös maankäytön edistämisen Jyväskylän elinkeinoelämän ja asuinrakentamisen tarpeisiin. Samalla Laukaan teollisuusalueen yritysten toimintaedellytykset paranevat ja yhteys Jyväskylän lentokentälle paranee.

Biotuotetehdas ja liikenne 

Ennusteiden mukaan liikenne valtatie 4:llä kasvaa lähivuosikymmeninä merkittävästi. Etenkin vuonna 2017 käynnistetty Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella on lisännyt valtatien raskasta liikennettä. Tietä parannetaan etenkin raskaan liikenteen kuljetusten takaamiseksi ja biotuotteiden raaka-aine-kuljetusten varmistamiseksi.

Kirrinkallion louhintatyöt ovat edenneet kohti Kirriä ja nykyistä valtatietä 4 niin pitkälle, että lähiviikoille on suunniteltu kolmesta neljään räjäytystä, jotka vaativat liikenteen pysäytyksen. 

Pysäytykset tehdään aamuruuhkan (6.30-8.30) ja iltaruuhkan (14.30-17.30) ulkopuolella. Pysäytys kestää kerrallaan korkeintaan kahdeksan minuuttia, ja pysäytykset ajoitetaan niin, että pysäytetty liikenne pääsee välillä kokonaan purkautumaan.

Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T -ydinverkkoon. Liikennemäärä valtatiellä 4 Kirrin kohdalla on noin 20 000 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 10 prosenttia. Nelostie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä.

JAA