Päämainos

VTS Finland esti 10 karilleajoa

Saaristomeri on riskialtteinta merialuetta vilkkaan liikenteensä vuoksi.

19.02.2020
Teksti Esko Lukkari

VTS Finlandin meriliikennekeskukset estivät vuonna 2019 kymmenen mahdollista karilleajoa ja kirjasivat yli 650 alusliikennettä koskevaa poikkeamaa tai rikettä. 

Viime vuosi oli vilkas meriliikenteenohjauksen vuoksi, mutta alusliikenne sujui silti turvallisesti läpi vuoden. Tämä käy ilmi VTS Finlandin meriliikenteenohjauksen poikkeamien vuosiraportista.

VST Finland tiedotti asiasta 13.2.

VTS-keskuksissa estettiin vuonna 2019 kymmenen mahdollista karilleajoa Suomen rannikon alueella. Lisäksi VTS-alueilla annettiin navigointiapua neljä kertaa.

VTS Finlandin tehtävänä on varmistaa merenkulun turvallisuus ja sujuvuus Suomen rannikolla, sen läheisyydessä olevilla kansainvälisillä merialueilla sekä Saimaan syväväylällä.

Saaristomeri riskialttein

 ”Vuoden 2019 aikana estetyissä mahdollisessa karilleajoissa oli kyse tilanteista, joissa alus oli ajamassa kohti matalikkoa, mutta muutti suuntaansa VTS-keskuksen yhteydenoton jälkeen. Tällaisia tapauksia raportoitiin Saaristomereltä viisi, Länsi-Suomesta yksi, Hangon edustalta yksi, Kotkan edustalta kaksi ja Suomenlahdelta yksi”, sanoo tiedotteessa operatiivinen johtaja Sari Talja.

Kirjatuista 650 alusliikennettä koskevasta poikkeamasta kolme neljännestä tuli Suomen aluevesiltä. Poikkeamatilastoissa kärkeen nousivat mm. kone- ja tekniset viat sekä blackoutit. Alkuvuonna erityisesti Perämerellä, vaikeat sää- ja jääolosuhteet aiheuttivat runsaasti jäänmurto- ja luotsauspalvelujen keskeytyksiä. Saimaan alueella järjestetyillä nopeuksien tehoseurannoilla kartoitettiin alueen nopeusrajoitusten toimivuutta.

Kaikista kirjatuista poikkeamista neljännes kirjattiin Suomen vastuulle kuuluvien kansainvälisten merialueiden valvonta-alueilla, joissa etenkin rikkeiden määrä oli edellisvuoteen nähden selkeästi pienentynyt.

Väistämissääntöä noudatetaan

Kansainvälisiltä merialueilta kirjattiin 130 rikettä ja 41 poikkeamaa. Rikkeiden määrä oli pienentynyt edellisvuodesta lähes neljänneksellä. Suurin osa rikkeistä tehtiin reittijakojärjestelmissä ajamista koskevia meriteiden sääntöjä vastaan. 

”Vuosittain tapahtuu myös muutamia väistämissääntöjä koskevia rikkeitä sekä Suomenlahden pakolliseen ilmoittautumisjärjestelmään liittyviä sääntörikkeitä. Poikkeamat koskivat VTS-alueiden tapaan lähinnä kone- ja teknisiä vikoja", sanoo laatupäällikkö Kati Westerlund.

VTS Finlandin meriliikennekeskukset sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja Lappeenrannassa. Ne valvovat koko Suomen rannikon ja Saimaan syväväylän alusliikennettä. 

JAA