Päämainos

VTS Finland liittyy One Sea -ekosysteemiin

Meriliikenteen ohjauksen mukaantulo turvaa itseohjautuvien alusten uusia kokeiluja.

23.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Meriliikennettä valvova Vessel Traffic Services Finland Oy (VTS Finland) liittyy meriliikenteen hallinta- ja ohjauspalveluiden osaamista kehittävään One Sea -ekosysteemiin. 

Suomen merialueilla liikkuu vuosittain yli 100 miljoonaa tonnia merikuljetuksia ja lähes 20 miljoonaa matkustajaa. VTS valvoo meriliikennettä 24 tuntia vuorokaudessa. VTS Finlandin mukaantulo varmistaa turvallisuutta One Sean autonomisessa alusliikenteessä.

DIMECC Oy tiedotti asiasta 13.3. DIMECC hallinnoi One Sea-ekosysteemiä.

”Alusliikenteen ohjauksen turvallisuutta ja sujuvuutta viedään eteenpäin kasvavasti automaation ja digitalisaation tukemana. Digitalisaation ja automaation myötä toimintakenttä on tiivistymässä merellisiin ekosysteemeihin, joissa tieto liikkuu entistä aukottomammin ja mahdollista ennakoivan riskientunnistamisen”, sanoo tiedotteessa VTS Finlandin järjestelmät ja palvelut -liiketoiminta-alueen johtaja Jouni Patrakka.

”Meriliikenteenohjaus on turvallisen alusliikenteen keskeinen tekijä. Meriliikenteen digitalisoituessa ja automatisoituessa liikenteenohjaus kehittyy myös”, sanoo One Sean ekosysteemijohtaja Jukka Merenluoto DIMECC Oy:stä.

VTS ja One Sea ja yhteistyö

VTS toimii yhteistyössä viranomaisten, satamien ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yhtiö on mukana merialueen valvontaan, meritiedon käyttöön ja seurantaan sekä meriklusterin osaamiseen liittyvässä yhteistyössä.

VTS Finland on osa Traffic Management Finland -konsernia. VTS Finland ennaltaehkäisee alusliikenteen onnettomuuksia sekä niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja. Sen meriliikennekeskukset estävät esimerkiksi karilleajoja ottamalla yhteyttä aluksiin, jotka ovat ajamassa kohti matalikkoa. VTS tiedottaa alusten turvalliseen kulkuun vaikuttavista seikoista, kuten sää- ja jääolosuhteista sekä turvalaitevioista. Se ohjaa liikennettä ja antaa navigointiapua sekä ylläpitää turvallisuusradiotoimintaa.

 One Sea -ekosysteemi on perustettu vuonna 2016 ja siinä toimialojensa globaalit johtajat edistävät tavoitteitaan itseohjautuvasta meriliikenteestä. Kumppanit ovat ABB, Awake.ai, Cargotec, Ericsson, Finnpilot Pilotage, Kongsberg, Monohakobi, NAPA, Tieto, VTS Finland ja Wärtsilä. 

Yhteistyökumppaneita ovat lisäksi Meriteollisuus ry, Suomen Varustamot Ry, Suomen Satamaliitto, Suomen Laivameklariliitto ry ja Royal Institute of Naval Architects. One Sea on avoin ekosysteemi, johon voivat liittyä kaikki, jotka aikovat tehdä autonomisesta meriliikenteestä liiketoimintaa. Rahoittajana toimivat osallistuvat yritykset sekä Business Finland. One Sea -ekosysteemiä johtaa DIMECC Oy.

JAA