Päämainos
VTT ja Skoda Transtech aloittavat SmartTramin
Kuljetukset 23.10. 07:51

VTT ja Skoda Transtech aloittavat SmartTramin

Raitiovaunujen SmartTram-ekosysteemiin mukaan joukko yrityksiä, kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia.

23.10.2019
Teksti Esko Lukkari

VTT ja Skoda Transtech kokoavat SmartTram-ekosysteemin. Sen tarkoituksena on synnyttää raitiovaunujen ympärille integroitu palvelukokonaisuus. Hankkeessa mukana on kotimaisen tutkimus- ja yrityssektorin ohella kaupunkeja.

Liikennealan murroksen uskotaan tarjoavan suomalaiselle osaamiselle erinomaiset mahdollisuudet rakentaa kestävän liikenteen ratkaisuista uusi kasvun ja viennin toimiala.

 VTT tiedotti asiasta 18.10.

”Tavoitteena on tulla kansainvälisten markkinoiden houkuttelevimmaksi raitiovaunuun integroitujen toimintojen ja palveluiden tuottajaksi. Kaupunkiympäristöt tähtäävät kestävään ja käyttäjäkeskeiseen liikennejärjestelmään. Teknologisena fokuksena on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raitiovaunujen ratkaisuja kohti autonomista liikennettä”, sanoo tiedotteessa Smart Tram Ecosystem projektipäällikkö Kai Hermonen Skoda Transtech Oy:stä.

VTT toimii ekosysteemissä Skoda Transtechin innovaatiokumppanina ja tutkimushankkeiden koordinaattorina. Tampereen Raitiotie Oy ja Helsingin kaupungin liikennelaitos mahdollistavat erilaiset kokeilut Tampereella ja pääkaupunkiseudulla käyttäjien tarpeita vastaavien ratkaisujen käyttöönoton nopeuttamiseksi.

”SmartTram on hyvä esimerkki Liikennealan kansallisen kasvuohjelman keskeisenä tavoitteena olevista ekosysteemeistä, jotka vauhdittavat toimialan kehitystä, yritysvetoista kasvua ja vientiä yksityisen ja julkisen sektorin sekä tutkimusalan yhteistyön tuloksena”, VTT:n johtava tutkija Raine Hautala sanoo.

Data ja palvelut keskiössä

Liikennejärjestelmä tulee automatisoitumaan, sähköistymään ja palvelullistumaan. Liikenteestä on tulossa datatalouden merkittävin kehitysala liikennevälineiden kytkeytyessä osaksi tieto- ja energiaverkkoja.

Keskeinen tekijä SmartTram-ekosysteemin tavoitteiden saavuttamisessa on raitiovaunuihin kytkeytyvien liikkumispalveluiden maailman luokan kehitysympäristön toteuttaminen. Sen avulla vauhditetaan yritysten palvelu- ja tuotekehitystä sekä loppukäyttäjille ja kaupungeille hyödyllisten ratkaisujen tuloa markkinoille.

SmartTram on avoin kasvava ekosysteemi ja tähän mennessä yhteistyökeskusteluja on käyty yli 60 toimijan kanssa. SmartTramin ensimmäinen innovaatiovaihe hankkeineen käynnistettiin Business Finlandin tukemana alkuvuodesta 2019 yhteistyössä Skoda Transtechin, Mevean, Mipron, 3D Talon, Tampereen Raitiotien, Business Tampereen, Tampereen kaupungin, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston ja VTT:n kanssa. 

Ensivaiheessa ekosysteemi keskittyy raitiovaunun automatisointiratkaisuihin ja tietojärjestelmiin, suunnittelua ja mallinnusta tukeviin simulointeihin sekä ekosysteemipohjaiseen liiketoimintaan

SmartTramin toinen innovaatiovaihe käynnistyy loppuvuonna 2019 pääteemoina ennakoiva tilannetietoisuus, käyttäjäkeskeiset ratkaisut ja vaikuttavuus. Raitiovaunuihin kytkeytyviin liikenne- ja liikkumispalveluihin pureutuva kolmas innovaatiovaihe on tarkoitus käynnistää vuonna 2020.

JAA