Päämainos
Vuodenvaihde toi muutoksia LVM:n hallinnonalalla
Kuljetukset 04.01. 04:41

Vuodenvaihde toi muutoksia LVM:n hallinnonalalla

Uusi laajakaistatukilaki, meriliikenteen tuki ja väylämaksun puolitus jatkuvat ja hankintatukea kuorma-autoille.

04.01.2022
Teksti Esko Lukkari

Vuoden vaihtuminen toi monia isoja muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle.

Laajakaistayhteyksien rakentajat saavat nyt tukea vain kiinteiden yhteyksien rakentamiseen. Hankintatukea saa nyt myös sähkö- tai kaasukuorma-auton ostaja. Meriliikenteen tukea jatketaan koronan takia ja väylämaksu puolitetaan tänäkin vuonna.

LVM tiedotti muutoksista 22.12.

Vuonna 2021 voimaan tullutta laajakaistatukilakia ja sen nojalla annettua valtioneuvoston asetusta on muutettu, jotta ne ovat jatkossakin Euroopan unionin valtiontukisääntöjen ja yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia.

Vuoden 2022 budjetissa on 15 miljoonan euron määräraha laajakaistatukiohjelmalle, jolla nopeat laajakaistayhteydet pyritään saamaan 30 000 kotitalouden saataville. Määräraha on osa EU:n elpymisvälineestä haettua rahoitusta, jota Suomi on hakenut laajakaistatukea noin 50 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 budjetista rahoitusta on viisi miljoonaa euroa.

Maakunnan liitot järjestävät laajakaistatuen hankealueiden kilpailutukset, joiden perusteella verkon rakentajat valitaan. Valituksi tullut verkon rakentaja voi hakea tukea Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Laajakaistatuki on suunnattu alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025.

Autojen hankintatuki muuttui

Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukiin tuli muutoksia. Uutta on sähkökäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuet.

Nykyistä täyssähköisten henkilöautojen ja kaasukuorma-autojen hankintatukea sekä henkilöauton muuntotukea on mahdollista hakea vuosina 2022 ja 2023. Tukea voi hakea myös sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan vuosina 2022 ja 2023 sekä sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan vuonna 2022.

Uudet tuet ja nykyisten tukien jatkaminen ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanoa. Tavoitteena on kannustaa kotitalouksia ja yrityksiä siirtymään fossiilisista polttoaineista vaihtoehtoisiin käyttövoimiin.

Poikkeus joukkoliikenteen ilmoitusaikaan jatkuu

Liikennepalvelulain väliaikaista korona-ajan poikkeusta joukkoliikenteen ilmoitusajasta jatketaan 1.1.2022–30.6.2022. Normaalioloissa liikennöitsijöiden on ilmoitettava reitteihin tehtävistä muutoksista 60 päivää ennen niiden voimaantuloa. Poikkeuksen voimassaolon aikana ilmoitusaika on 5 päivää.

Matkalippujen tarkastajia ja tarkastuksessa apuna olevia järjestyksenvalvojia koskeva koulutusasetus tulee voimaan 1.1. Asetuksessa ei säädetä koulutuksen vähimmäistuntimäärästä ja opetuksen toteutustavasta, vaan nämä jätetään koulutuksenjärjestäjien harkittaviksi. Asetuksessa säädetään mahdollisuudesta soveltuvin osin lukea hyväksi matkalippujen tarkastajien koulutuksen kokonaisuuksia aiemmasta koulutuksesta tai työkokemuksesta.

Merikuljetustuki jatkuu

Meriliikenteen tukemisesta koskevan asetuksen voimassaoloaikaa pidennetään 31.5.2022 asti. Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille tukea liikennöintiin koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa.

Muutoksen tarkoituksena on varmistaa merikuljetuskapasiteetin riittävyyttä, luottamuksen palautumista meriliikenteeseen, suomalaisen tonniston säilymistä sekä mahdollistaa varustamoiden toimintakyvyn ylläpitäminen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan jatkuessa vuoden 2022 aikana.

Väylämaksu on puolitettu vuodesta 2015 lähtien, ja puolittamista jatketaan vuosina 2022 ja 2023.

Väylämaksun puolituksen jatkamisella pyritään auttamaan kauppamerenkulun ja sen kuljetusasiakkaiden toipumista koronavirusepidemian aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista epävarmoissa olosuhteissa.

Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltuuksia kansallisena siviili-ilmailun turvallisuusviranomaisena täydennetään. Viraston roolia täsmennetään esimerkiksi lentoliikenneoikeuksien käytön rajoittamisen ja EU:n turva-asetuksen soveltamisen osalta. Lisäksi lentokenttäavustusten myöntäminen siirtyy liikenne- ja viestintäministeriöltä viraston tehtäväksi.

AVAINSANAT

LVM

JAA