Päämainos
Vuodesta 2018 tulossa merikuljetusten ennätysvuosi
Kuljetukset 04.01. 11:53

Vuodesta 2018 tulossa merikuljetusten ennätysvuosi

Alalla on jo pulaa konetekniikan osaajista.

04.01.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Rauman Satama

Suomen Varustamot pitää mahdollisena, että vuonna 2018 merikuljetuksissa päästään jo kaikkien aikojen suurimpaan tonnimäärään.  

Suomalaisten varustamojen markkinaosuus merikuljetuksista on samalla lievässä nousussa. Näyttää siis siltä, että vuosia jatkunut negatiivinen kierre on katkeamassa. 

”Vuonna 2017 ylitettiin merikuljetuksissa jo 100 miljoonan tonnin raja ja sitä korkeampi lukema on saavutettu vain vuosina 20072008. Uskomme, että tänä vuonna ylitetään jo noiden huippuvuosien lukemat", kertoo Suomen Varustamot ry:n vanhempi neuvonantaja Olof Widen Osto&Logistiikalle. 

Widen sanoo, että viime vuonna alusten bruttorekisteritonnit pysyivät edellisvuoden tasolla. Uusia aluksia hankkivat muun muassa ESL Shipping, Finnlines ja Meriaura. 

”Kun alalle on tullut ja tulossa paljon uutta tekniikkaa, muun muassa LNG-kuljetukset, polttokennotekniikka, tiukkenevat päästörajoitukset ja automaattiohjaus, tarvitaan myös uudenlaista osaamista. Alalla on pulaa konetekniikan osaajista, mutta kansimiehistöä on ollut riittävästi”, hän sanoo. 

Varustamot kilpailevat konetekniikan osaajista esimerkiksi telakoiden ja Uudenkaupungin autotehtaan kanssa.  

Widen kertoo, että vaikka merikuljetustonnit ovat kasvussa, rahtihintojen nousuun liittyy yhä epävarmuutta. Kilpailu merikuljetusmarkkinoilla on kovaa ja kilpailun ennakoidaan vain kiristyvän. Merikuljetusrahtien hinnat ovat nousseet melko huomattavasti aiemmasta, koska polttoaineiden hinnat ovat nousseet. 

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland julkisti joulukuun lopulla vuoden 2017 varustamobarometrin. Barometri kartoittaa varustamoalan ylimmän johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. Kysely lähetettiin suomalaisvarustamojen lisäksi Suomen meriliikenteen keskeisille ulkomaisille varustamoille. 

Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne on nyt barometrin mukaan toiseksi paras koko barometrin historian aikana. Tilanteen ennakoidaan vielä hieman parantuvan, joskin maltillisesti. Kuljetusten kysyntä Itämeren ja Pohjanmeren alueella on suuri, ja tulevaisuus nähdään positiivisena.  

”Merenkulkusektori on Suomen taloudelle ja hyvinvoinnille elintärkeä. Alan kehitysmyönteisyys sekä positiivinen tulevaisuusvire nostavat Suomen merenkulun asemaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin”, sanoo barometritiedotteessa Trafin merenkulkujohtaja Tuomas Routa.  

 

JAA