Päämainos
Vuosaaren meriväylän syvennys alkaa keväällä
Kuljetukset 28.11. 10:30

Vuosaaren meriväylän syvennys alkaa keväällä

Vain 200 metriä leveän väylän syvennys kahdella metrillä on erittäin vaativa vesirakennusurakka.

28.11.2019
Teksti Esko Lukkari

Vuosaaren satamaan pääsee entistä suuremmilla aluksilla sen jälkeen, kun meriväylän ja satama-altaan syventäminen kahden vuoden kuluttua valmistuu. Varsinaiset väylätyöt alkavat ensi keväänä. 

Ramboll Finland vastaa hankkeen rakennuttamisesta ja valvoo töitä. Niissä haasteena on ruoppaus ja louhinta erittäin vilkkaasti liikennöidyllä ja kapealla laivaväylällä.

Ramboll Finland tiedotti asiasta 20.11.

Vuonna 2008 valmistunut Vuosaaren satama on sekä Suomen johtava tuontisatama ja merkittävä vientisatama, jonka kautta viedään maailmalle muun muassa Äänekosken uuden biotuotetehtaan tuotantoa. Nykyistä syvemmän satama-altaan ja väylän ansiosta näiden kuljetusten kustannustehokkuus paranee entisestään, koska aluskokoa voi kasvattaa.

Aluskoko kasvaa

”Itämerellä liikennöivien konttialusten aluskoko on kasvanut. Tämän väylähankkeen ansiosta yhä isommat konttialukset pääsevät jatkossa Vuosaareen, millä on suuri merkitys myös tuontiliikenteelle”, sanoo tiedotteessa Rambollin projektipäällikkö Mauno Napari.

Hanke toteutetaan Väyläviraston ja Helsingin Satama Oy:n yhteishankkeena. Helsingin kaupunki korvaa louheen hyötykäyttöön liittyvät kuljetus- ja vastaanottokustannukset. 

Ramboll valmistelee parhaillaan hankkeen urakka-asiakirjoja. Tarjouskilpailuun on Naparin mukaan odotettavissa tarjouksia myös kansainvälisiltä toimijoilta, koska hankkeen 35 miljoonaa euron budjetti ylittää EU:n kynnysarvon.

Meritaito Oy suunnittelee laivaväylän linjauksen sekä tekee ruoppaus- ja louhintasuunnitelmat. Ramboll toimii hankkeessa rakennuttajana, valvontakonsulttina ja geo-ja ympäristöasiantuntijana.

”Nykyinen laivaväylä on varsin kapea, vain 200 metriä. Väylällä on osuuksia, jossa laivojen kohtaaminen on kiellettyä. Kun leveys ruoppaus- ja louhintatöiden ajaksi vielä puolittuu, niin se tekee alusliikenteen entistä haasteellisemmaksi. Siksi turvallisuusriskit on oltava hallinnassa”, Napari toteaa.

Miljoonia kuutiota massansiirtoa

Väylätyö on myös teknisesti ja aikataulullisesti vaativa. Kahden avovesikauden aikana ruopattavaa savista ja silttistä maa-ainesta tulee noin miljoona kuutiometriä. Kun tähän lisätään vielä louhittavat kalliomassat, niin hankkeessa siirretään yli kaksi miljoonaa kuutiometriä maa-ainesta.

”Räjäytettäessä kallion tilavuus kasvaa ja väylän vesisyvyys pienenee. Alukset voidaan päästää tilapäisesti suljetulle väylälle vasta, kun irrotettu louhe on kaivettu pois ja vesisyvyys on mittauksin varmistettu riittäväksi”, Napari kertoo.

Louheelle on hänen mukaansa löydettävissä hyötykäyttöä rakennuskohteissa Helsingin seudulla, erityisesti Hernesaaren rakentamisessa. Ruopattava savi ja siltti läjitetään ulkomerelle 18-20 kilometrin päähän Vuosaaren satamasta. Hankkeen suunnittelu tapahtuu tietomallipohjaisesti. Samaa mallia tullaan käyttämään myös tarjousvaiheessa sekä varsinaisessa rakentamisessa. 

JAA