Päämainos

Vuosaaren meriväylän syvennystyöt valmistuivat

Jo käytössä oleva aikataulussa valmistunut hanke ja alitti budjettinsa yli 10 miljoonalla eurolla.

02.12.2021
Teksti Esko Lukkari

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämistyöt on saatu päätökseen ja väylä on jo käytössä. Meriväylä ja osa satama-alueesta syvennettiin 11 metristä 13 metriin. Hanke toteutettiin Väyläviraston, Helsingin Satama Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteistyönä.

Uusi väylä otettiin käyttöön marraskuun 2021 lopussa. Alueella viimeistellään vielä sataman poijuportin laajennus, sekä Kuiva Hevosen eroosiosuojaus, jotka ovat osana EU-rahoitusta.

Maa-aineksia ruopattiin noin 1,1 miljoonaa kuutiota, josta saatiin 800 000 kuutiota louhetta hyötykäyttöön Helsingin aluerakentamisen tarpeisiin. Tämä vastaa noin 30 000 rekkakuormaa.

Väylävirasto tiedotti asiasta 30.11.

Kaksi urakkaa yhdistettiin

”Suurimpana yksittäisenä tekijänä budjetin alittamiselle voidaan pitää sitä, että Vuosaaren urakan kilpailutus osui yhtäaikaisesti Helsingin kaupungin Hernesaaren ruoppaus- ja täyttöurakan kanssa, joka mahdollisti hyvän tarjouksen antamisen kummastakin. Terramare Oy:llä on myös laadukas kalusto ja kokenut henkilöstö, jolloin työskentely on tehokasta”, kehuu tiedotteessa Väyläviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri

Keväällä 2020 aloitettu hanke maksoi 26,5 miljoonaa euroa. Alkuperäinen budjetti oli yli kymmenen miljoonaa euroa enemmän. Hankkeelle on myönnetty 20 prosentin EU CEF-tuki. Budjetin alitus onnistui otollisen markkinatilanteen, hyvän ennakkosuunnittelun ja hyvin toteutetun urakkahankkeen ansiosta.

”Kahden urakan yhtäaikaisuuden lisäksi urakoitsijan aiempi kokemus Vuosaaren väylän rakentamisesta edesauttoi budjetin alitusta”, sanoo Helsingin Sataman rahdin liiketoimintajohtaja Jukka Kallio.

Vilkkaan liikenteen keskellä

Hanke toteutettiin vilkkaasti liikennöidyllä vesialueella ja se vaati panostuksia alusliikenteen, huviveneilyn ja työkoneiden yhteensovittamiseen. Vuosaaren väylä ja satama pidettiin auki koko syvennyshankkeen ajan.

”Vuosaaren väylällä on Suomen vilkkain alusliikenne. Ruoppaus- ja louhintatyöt piti toteuttaa väylällä niin, että isot rahtialukset pystyivät ohittamaan työkohteet turvallisesti. Meillä oli joka viikko yhteinen liikennepalaveri  VTS:n luotsien, varustamoiden ja urakoitsijan kanssa”, Paukkeri sanoo. 

Väylällä liikkuu noin kolme tuhatta alusta vuodessa. Syvennystöiden ansiosta Vuosaaren satama voi jatkossa vastaanottaa isompia konttilaivoja. Tämä pienentää konttiliikenteen ympäristövaikutuksia, sillä kerralla voidaan kuljettaa isompia lasteja ja saavutetaan kuljetuskustannussäästöjä.

Vedenalaisen louhinnan louhe kuljetettiin vesiteitse Hernesaaren edustalle, missä se hyödynnetään asuinalueen rakentamiseen tarvittavissa meritäytöissä. Alue muuttuu matkailu- ja vapaa-ajanpalveluihin keskittyneeksi asuinalueeksi satama- ja teollisuustoimintojen siirtyessä muualle.

”Meriteitse toteutettu kuljetus vähensi kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta, liikennehaittoja ja kustannuksia”, sanoo Helsingin kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen.

Urakan ympäristövaikutuksia seurattiin säännöllisesti. Kalastovaikutuksia kompensoidaan hankkeessa vielä vuoteen 2023 asti istuttamalla vuosittain alueelle 40 000 siianpoikasta.

JAA