Päämainos
Kuljetukset 02.12. 05:04

"Nyt ei ole hätiköityjen päätösten aika. Samalla Suomen on otettava EU:ssa ryhtiliike, jotta yritystemme kilpailukyky ei heikentyisi", ekonomisti Sampo Seppänen sanoo.

Yrittäjät: Liikenteen päästöt alas ilman kotimaista lisähinnoittelua

"Suomen otettava unionissa ryhtiliike."

02.12.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Suomen Yrittäjät

Yrittäjät vaatii 1.12. lähettämässään tiedotteessa, että hallitus luopuisi tieliikenteen kotimaisista päästökauppa-aikeista.

"Liikenteen päästöt vähenevät odotettua nopeammin ja vauhti voi yllättää tulevina vuosina. Kansallisia lisävelvoitteita ei siis tarvita varsinkaan nyt, kun asiat ovat Brysselissä kesken", Suomen Yrittäjien ekonomisti Sampo Seppänen sanoo tiedotteessa.

"Tämän lisäksi öljyn maailmanmarkkinahinta on kohonnut selvästi nostaen kuljetuskustannuksia ja parantaen vähäpäästöisempien ratkaisujen kilpailuasetelmaa", Seppänen jatkaa.

Yrittäjien mielestä EU:n laajuinen tieliikenteen päästökauppa olisi vaihtoehtona parempi ratkaisu kuin kotimaiset dieselin hintaa nostavat keinot. Se takaisi paremmin yritysten kilpailukykyä suhteessa muihin maihin. Samalla edistettäisiin päästövähennyksiä koko EU:n alueella.

Suomen Yrittäjät julkaisi nyt Tieliikenteen hinnoittelu -raportin. Julkaisu käsittelee Yrittäjien ratkaisuja liikenteen päästövähennysten kirittämiseksi kilpailukyky huomioiden.

Komission esitys energiaverodirektiivistä tarkoittaisi sitä, että dieselin vero nousisi 26 senttiä litralta Suomessa.

"Tämä on kohtuuton ehdotus, jota ei pidä hyväksyä. Suomessa dieselin hinta on Euroopan korkeimpia ja etäisyydet pitkiä", toteaa Seppänen.

Aihe on ajankohtainen juuri nyt, koska hallituksen kanta komission ilmastopakettiin on eduskunnan käsittelyssä. Yrittäjät vaativat, että Suomen tulee ottaa tähän selvästi nykyistä jyrkempi linja, jotta kuljetuskustannukset eivät nouse holtittomasti.

Liikenne- ja viestintäministeriön tuoreen muistion mukaan tilanne ei vaikuta edellyttävän kansallisen tieliikenteen päästökaupan välitöntä käyttöönottoa, mikäli kansalliset ja EU-tason toimet toteutuvat suunnitellusti. Muistio on parhaillaan lausunnoilla.

JAA