Päämainos

Pilviratkaisu säästi miljoonia

Forrest Consulting tutki, miten pilviratkaisu vaikutti asiakkaan hankintakuluihin.

05.12.2017
Teksti Esko Lukkari

Yritykset voivat säästää hankinnoissaan miljoonia euroja käyttämällä Baswaren hankinnasta maksuun -pilviratkaisua. Näin väittää Baswaren Forrester Consultingilla teettämä tutkimus.

Baswaren toimeksiannosta tutkittiin, millaisia investointituottoja yritykset voivat saavuttaa ottamalla käyttöön pilviratkaisun.  

Forrester haastatteli viittä Baswaren asiakasyritystä. Yritykset saavuttivat kolmen vuoden aikana 4,6 miljoonan euron hyödyn, kun kulut olivat 1,1 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa 3,5 miljoonan euron nettonykyarvoa ja 307 prosentin tuottoa sijoitetulle pääomalle. Investoinnin keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 12 kuukautta.

Yhtiöt ovat suuria liiketoimintapalveluja tarjoavia yrityksiä ja niiden vuotuiset hankinnat ovat noin 300 miljoonaa euroa per yritys.  

Tutkimuksessa kartoitettiin hyötyjä, joita hankinnasta maksuun -pilvipalvelut tarjoavat Baswaren nykyisille asiakkaille. Tuloksissa korostuivat kulujen parempi hallinta ja ostoreskontran tuottavuus sekä säästöt loppukäyttäjän ajankäytössä ja järjestelmien ylläpitokustannuksissa.

Kulujen hallinta tehostui 

”Hankinnasta maksuun -ratkaisu on ehdottomasti parantanut kulujemme hallintaa. Olemme ottaneet suuren harppauksen eteenpäin”, kertoo tiedotteessa suuren majoitusalalla toimivan yhtiön hankinta- ja teknologiapalveluiden johtaja.  

Toinen haastateltava, liiketoimintapalveluyrityksen kansainvälisten hankinta- ja tietotoimintojen johtaja, antoi konkreettisen esimerkin säästöistä:  

”Laskimme ja arvioimme kaikki laskujen käsittelyyn liittyvät kulut. Alussa käsittelykulut olivat noin 40 euroa/lasku, kun ne nyt ovat enää noin 22 euroa/lasku, missä on huomioitu kaikki työvoima- ja IT-kulut. Saimme siis pienennettyä laskujen käsittelykuluja noin 45 prosenttia.”

”Hyödyt ovat selkeät. Baswaren hankinnasta maksuun -pilviratkaisun ansiosta yritykset voivat automatisoida prosessejaan, parantaa niiden läpinäkyvyyttä ja saada huomattavia kustannussäästöjä. Pilvipalvelut ovat hankinnasta maksuun -ratkaisujen tulevaisuus”, sanoo Baswaren toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen.

Basware sanoo olevansa maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä rahoituspalvelujen tarjoaja. Sen kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa.

JAA

LUETUIMMAT