Päämainos

Tullilta helpotusta alkuperätodistuksiin

EU sallii viennin ja tuonnin alkuperätodistusten kopiot pandemian aikana.

17.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Tulli helpottaa viennin EUR.1-alkuperätodistuksen hakemista ja hyväksyy myös tuonnin alkuperätodistusten kopiot. Menettely on voimassa poikkeusolojen ajan ja perustuu Euroopan komission säännöksiin. 

Tulli toivoo, että yritykset todistavat vientilähetyksen alkuperän EUR.1-alkuperätodistusten sijasta viejän kauppalaskuilmoituksella. Valtuuttamattoman viejän kauppalaskuilmoituksessa on huomioitava alkuperätuotteiden arvorajat viennin kohdemaan mukaisesti.

Tulli tiedotti asiasta 15.4.

Yritykset voivat myös edelleen vahvistuttaa EUR.1-alkuperätodistuksia asioimalla Tullin asiakaspalvelua tarjoavissa toimipaikoissa tai käyttää liikkuvan ryhmän palveluja.

Tulli on hyväksynyt 9.4. alkaen EUR.1-alkuperätodistushakemukset myös kopioina: Yritys täyttää alkuperäisen lomakkeen ja lähettää kappaleiden kopiot Tullille sähköpostitse. Tulli leimaa ja allekirjoittaa kopiot ja lähettää ne takaisin sähköpostilla. Kopioita ei hyväksytä silloin, jos asioi Tullin toimipaikassa henkilökohtaisesti.

Jos viejä tarvitsee myöhemmin myös alkuperäisen todistuksen, sen voi toimittaa tullitoimipaikkaan, jossa hakemuskopio on hyväksytty. 

Vastuu on viejällä

Viejän on myös itse varmistuttava siitä, että tuojamaan viranomaiset hyväksyvät kopiot poikkeustoimien aikana etuuskohteluun oikeuttavina todisteina.

Tuonnissa voidaan poikkeusolojen aikana hyväksyä asianmukaisesti täytetty ja viejämaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama alkuperätodistuksen kopio. Kopiot voidaan hyväksyä, jos ne on vahvistettu viejämaassa aikaisintaan 1.3.

Kun poikkeustoimet päättyvät, tuojilta edellytetään, että he hankkivat alkuperäisen todistuksen vientimaasta normaalisti.

JAA