Päämainos

Agnico Eagle investoi Kittilään 160 miljoonaa euroa

06.04.2018
Teksti Esko Lukkari

Kaivosyhtiö Agnico Eagle Finland Oy käynnistää noin 160 miljoonan euron laajennusinvestoinnin Kittilän kaivoksella. Yhtiön verkkosivuilla helmikuussa julkaistun uutisen mukaan investointi työllistää 900 henkeä. 

Euroopan suurin kultayhtiö rakentaa 1 044 metrin syvyyteen ulottuvan uuden kaivoskuilun. Samalla kaivoksen rikastamon prosessointikapasiteettia kasvatetaan nykyisestä 1,6 miljoonasta tonnista 2,0 miljoonaan tonniin vuodessa. 

Kaivostoiminnassa kuljetusten ja materiaalin käsittelyn työllistävä osuus on erittäin suuri. Kittilän kaivoksella on runsaat 500 suoraa kaivostyöpaikkaa, mutta kaivos työllistää kerrannaisvaikutuksineen jopa kolminkertaisen määrän ihmisiä. 

Hanke käynnistyy kevään aikana. Se on jaettu vaiheisiin neljän vuoden jaksolle ja odotetaan, että se nostaa vuotuista kultatuotantoa 50 000–70 000 unssia (noin 1 400–2 000 kiloa) ja vähentää kaivoksen käyttökustannuksia vuoden 2021 alusta lähtien. 

”Kaivoskuilu mahdollistaa kultaesiintymän syvempien osien hyödyntämisen taloudellisesti järkevällä tavalla, ja se parantaa myös energiatehokkuuttamme ja alentaa fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Kuilun tuoma tehokkuus yhdistettynä suurempaan tuotantomäärään parantaa Kittilän kaivoksen kilpailukykyä”, Agnico Eagle Finlandin toimitusjohtaja Jani Lösönen sanoo yhtiön verkkosivuilla. 

”Hankkeen työllistävä vaikutus rakennusvaiheen aikana on noin 900 henkilötyövuotta, ja pysyviä työpaikkoja syntyy muutamia kymmeniä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään suomalaista kaivos-, teknologia- ja rakennusosaamista hankkeen eri vaiheissa”, Lösönen kertoo. 

Kaivoksen nykyiset todetut malmivarat ovat 26,9 miljoonaa tonnia. Malmitonnissa on kultaa noin 4,64 grammaa, joten kaikkiaan malmivaroissa on noin 4,1 miljoonaa unssia kultaa (noin 116 000 kiloa). Nykyisen arvion mukaan kaivos jatkaa toimintaansa vuoteen 2034 saakka. 

JAA