Päämainos
Betonimurske ei ole enää jäte vaan uusi tuote
Toimitusketjut 16.08. 10:21

Betonimurske ei ole enää jäte vaan uusi tuote

Syyskuun alun asetusmuutos vauhdittaa miljoonan betonimursketonnin kierrätystä.

16.08.2022
Teksti Esko Lukkari

Kierotalouden iso muutos koettaa 1.9. kun betonimursketta ei enää määritellä jätteeksi vaan tuotteeksi. Murskeen käytölle asetusmuutos antaa vauhtia. Valtioneuvosto hyväksyi asiaa koskevan asetuksen 16.6.

EEJ-betonimursketta voidaan käyttää jatkossa kiviaineksena maan-, talon- ja viherrakentamisessa, tietyin reunaehdoin, kuin mitä tahansa vastaavaa luonnonkiviainesta. Sitä voidaan käyttää raaka-aineena myös valmisbetonin ja betonituotteiden valmistuksessa. Lisäksi asetus mahdollistaa käyttämättömän betonijätteen jalostamisen lannoitteeksi, maanparannusaineeksi tai kalkitusaineeksi.

Asetuksen soveltamisalaan arvioidaan kuuluvan miljoona tonnia betonijätettä vuodessa. Asetus edistää betonijätteen jalostamista ja luo mahdollisuuksia kehittää betonijätteestä jalostettuja tuotteita edelleen.

Byrokratia helpottuu

Syksyllä voimaan tuleva asetus sisältää säännökset betonijätteen käsittelyvaatimuksista, sekä betonimurskeen hyväksytyistä käyttötarkoituksista ja käyttötarkoituskohtaisista laatuvaatimuksista.

Asetuksen tavoitteena on sujuvoittaa hallinnollisia menettelyitä, kun jäteluonteeseen liittyvistä ennakollisista hyväksymismenettelyistä, kuten lupahakemuksista tai rekisteröinneistä, voidaan luopua.

”Asetusta on odotettu jo tovi. Hienoa, että se nyt toteutuu”, sanoo Ruduksen verkkouutisessa Rudus Kierrätyksen liiketoimintajohtaja Henri Kylä-Utsuri.

Kylä-Utsurin mukaan muutos tulee suoraviivaistamaan käytäntöjä ja avaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

JAA