Päämainos

EU-komissio vetää pois 15 lakiesitystä

30.10.2017
Teksti Heli Satuli

EU-komissio peruuttaa kaikkiaan 15 lakiesitystä, koska niistä ei päästä lähiaikoina yhteisymmärrykseen, lait eivät enää vastaa alkuperäistä tarkoitusta tai esitykset ovat teknisesti vanhentuneita.

EU-lakiesityksistä vastaava komissio ilmoitti asiasta samalla, kun se julkisti ensi vuoden työohjelmansa. Työohjelma sisältää kaikkiaan 66 uutta lakiesitystä, jotka on nimetty ensi vuoden prioriteeteiksi. Uusien aloitteiden kanssa rinnakkain komissio jatkaa parlamentin ja neuvoston kanssa jo aiemmin tehtyjen ehdotusten viemistä eteenpäin.

Näistä on luvassa EU-lakiehdotuksia ensi vuonna:  

 • EU:n kiertotaloustoimintasuunnitelman toteuttaminen 
 • Digitaalisten sisämarkkinoiden, energiaunionin, pääomamarkkinaunionin, talous- ja rahaliiton ja pankkiunionin täydentäminen
 • Digipalvelujen ja -tuotteiden oikeudenmukainen verotus
 • Sosiaalinen oikeudenmukaisuus (toimenpidepaketti)
 • Elintarvikeketjun toimivuuden parantaminen EU:ssa
 • Turvallisuusunionin täydentäminen
 • Muuttoliikeagendan ja globaalistrategian toteuttaminen
 • EU:n pelastuspalvelumekanismin lujittaminen 
 • Kauppasopimukset Japanin, Singaporen ja Vietnamin kanssa sekä neuvottelujen jatkaminen Meksikon ja Mercosurin kanssa 
 • Ehdotus EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä eli EU:n toiminnan rahoittamisesta
 • Lainsäädäntömenettelyjen tehostaminen sisämarkkina-asioissa
 • Yhteisen ulkopolitiikan tehokkuuden ja johdonmukaisuuden parantaminen
 • Ehdotus Euroopan syyttäjänviraston tehtävänkuvan laajentamisesta terrorismin torjuntaan
 • Ehdotus Euroopan talous- ja finanssiministerin tehtävän luomisesta

 

AVAINSANAT

EU-komissio

JAA