Päämainos
Kuvassa Hanhikivi 1 -laitosalueen yksinkertaistettu pohjapiirustus, joka havainnollistaa rakennusten sijaintia.
Toimitusketjut 09.06. 10:38

Kuvassa Hanhikivi 1 -laitosalueen yksinkertaistettu pohjapiirustus, joka havainnollistaa rakennusten sijaintia.

Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimala on jättihanke

Hanhikiven ydinvoimala-alueelle nousee logistisessa suururakassa 140 rakennusta.

09.06.2020
Teksti Esko Lukkari kuvat Fennovoima

Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalan rakentaminen on laajuudeltaan Äänekosken biotuotetehtaan kaltainen teollisuuden jätti-investointi. Hanhikiven alueella nousee aikanaan 140 rakennusta. 

Rakennustyöt laitosalueella alkavat ydinenergialain mukaisen rakentamisluvan myöntämisen jälkeen. Luvan myöntämisen jälkeisenä vuonna työmaan vahvuus nousee 1 500 henkilöön. Enimmillään työmaalla on noin 4 000 henkilöä. Tämä vaihe ajoittuu todennäköisesti neljänteen vuoteen.

Fennovoima tiedotti verkkojutussaan hankkeen etenemisestä 27.5.

Ensimmäisenä ohjelmassa on monta metriä paksun betonialustan valaminen. Sitten alkavat ensimmäisten rakennusten rakennustyöt: reaktori- ja höyryventtiilirakennukset ja perään muun muassa valvomo- ja turvallisuus- ja turbiinirakennukset.

Laitosalueelle nousee noin viidessä vuodessa vieri viereen toistasataa rakennusta. Rakentamisen järjestystä ja aikataulutusta on mietitty tarkasti.

”Nyrkkisääntönä rakentamisessa edetään alhaalta ylös kattoon ja alueen keskellä sijaitsevista rakennuksista ulospäin. Pisimmän ajan vaativien rakennusten rakentamisesta aloitetaan aikaisin sijainnista riippumatta”, Fennovoiman suunnittelujohtaja Petri Jyrälä sanoo verkkojutussa.

Monet laitteet tuodaan – tai nostetaan – sisälle rakennuksiin jo siinä vaiheessa, kun seinät vasta kohoavat. Myös laitteiden ja laajempien järjestelmien testaaminen kuuluu työmaan arkeen.

”Tärkeää on varhaisessa vaiheessa asennettavien komponenttien asianmukainen suojaus ja säilöminen, jotta laitteet säilyvät vahingoittumattomina ja käyttökuntoisina koekäyttövaiheeseen”, Jyrälä sanoo.

Reaktorirakennus vie viisi vuotta

Reaktorin paineastian paikalleen asennus valmistelutöineen kestää noin kuukauden, mutta mekaaniset asennukset reaktorirakennuksessa vievät lähes viisi vuotta. Sähköasennuksiin menee lähes neljä vuotta. Turbiinirakennuksessa turbiinin paikalleen asennus kestää noin kaksi vuotta ja generaattorin asennus noin vuoden.

Voimalaitoksen osat tulevat paikalle hyvin erikokoisina lähetyksinä. Suurimmat kokonaisina tuotavat komponentit painavat satoja tonneja ja ovat pituudeltaan tai korkeudeltaan jopa toistakymmentä metriä. 

Meritse komponentteja tuodaan työmaan omaan laituriin tai lähikaupunkien satamien kautta. Suuri osa rakennustarvikkeista tuodaan maanteitse, mutta osa valmistetaan Hanhikiven niemellä. Raudoittamoa rakennetaan parhaillaan.

Reaktorirakennus on laitosalueen vaativin kohde, ja yksistään sen teräsbetonisen suojarakennuksen valuihin sisältyy lukuisia tarkastusvaiheita. Monilla alueen rakennuksilla on tavallisesta tehtaasta poikkeavat lujuus- ja muut erityisvaatimukset. 

Metrejä paksu suojarakennus

Reaktorirakennukseen tulee kaksinkertainen usean metrin paksuinen suojarakennus. Sisempi suojarakennus on jälkijännitetty teräsbetonisylinteri, jonka yläpäädyssä on suojakupoli. Se on mitoitettu kestämään putkikatkoista aiheutuvat paine- ja lämpötilakuormitukset. Ulompi suojarakennus on raudoitettu betonisylinteri, joka suojaa ulkoisilta häiriöltä. Suojarakennukset lepäävät samalla pohjalaatalla.

Suojarakennuksen kaasutiiveydelle asetetaan korkeat vaatimukset, minkä vuoksi sisemmän suojarakennuksen sisäpinnassa on teräsvuoraus. Sisemmän suojarakennuksen betoniseinän sisään asennetaan jälkijännitysvaijereita suojaputkiin. Suojarakennuksen tiiveyttä valvotaan, ja mahdolliset vuodot kerätään ulomman ja sisemmän suojarakennuksen seinien välitilaan.

Suojarakennusten betoniseinien valu sekä teräsvuorauksen ja suojaputkien asentaminen etenevät tasatahtiin alhaalta ylös. Lopuksi valetaan kaksinkertainen katto.

Koekäytöt ennen polttoainetta

Laitteistoja testataan rakennustöiden vielä jatkuessa. Ensin testataan laite, sitten osajärjestelmät ja lopulta kokonaisuus. Voimalaitoksen ensimmäiset koekäytöt aloitetaan jo ennen kuin ydinpolttoaine on tuotu laitokselle. Tällöin rakennustyöt ovat pääsääntöisesti valmiit ja laitosalueen ja muun voimalaitosalueen rajalle nousee kaksinkertainen aita.

Kun Säteilyturvakeskus (STUK) koekäytön tulosten perusteella antaa luvan, polttoaine tuodaan sisään ja ladataan reaktoripaineastiaan. Tämän jälkeen käynnistyy kaksivaiheinen ydintekninen koekäyttövaihe. Vasta tämän jälkeen voimala voidaan lopullisesti hyväksyä ja ottaa käyttöön normaalia kaupallista sähköntuotantoa varten.

Myöhemmin Hanhikiven niemelle valmistuvat käytetyn ydinpolttoaineen välivarastorakennus sekä matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppusijoitusluola.

JAA

LUETUIMMAT