Päämainos

Fingridin datahub kerää sähködatan yhteen

01.11.2017
Teksti Esko Lukkari

Fingridin uuden laajan tiedonvaihtojärjestelmähankkeen datahubin rakentaminen etenee. Tulevaisuudessa Fingridin datahubiin tallennetaan tiedot Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. 

Datahubista tulee sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, jonka tietoja noin sata suomalaista sähhkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä voivat käyttää, kun he palvelevat omia asiakkaitaan eli sähkön loppukäyttäjiä.

Ennen datahubin käyttöönottoa järjestelmässä käytettävät tiedot tarkastetaan. Tarkastus tehdään Titta-palvelussa ja alun pilottivaiheeseen osallistuu Energiateollisuuden nimeämiä sähkönmyyjiä ja jakeluverkkoyhtiötä. Jotta tiedot ovat oikeassa muodossa, toteutetaan ennen järjestelmän käyttöönottoa tietokonversiopalvelu.  

Palvelun avulla varmistetaan varsinaiseen datahub-järjestelmään ladattavien tietojen laatu ja tarjotaan sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolille portaali, jonka kautta he voivat toimittaa lähdetiedot tarkastettaviksi ja ladattaviksi datahub-järjestelmään. Tietokonversio toteutetaan Solteq Oyj:n toimittamalla Titta-palvelulla.  

Titta-palvelu on käynnistynyt pilottivaiheella, jossa tarkastellaan ovatko sähkön myyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden palveluun toimittamat asiakaspalvelussa tarvittavat asiakas-, käyttöpaikka-, sopimus- ja mittaustiedot yhdenmukaisia.  

Pilottivaihe kestää vuoden 2018 kevääseen. Sen etenemistä voi seurata datahub-projektin blogeista, uutisista ja tarkentuvista ohjeista.

JAA