Päämainos
Finnairin uusi strategia tähtää maantieteellisesti aiempaa tasapainoisempaan verkostoon
Toimitusketjut 07.09. 09:40

Finnairin uusi strategia tähtää maantieteellisesti aiempaa tasapainoisempaan verkostoon

Yhtiö tavoittelee muun muassa yksikkökustannusten noin 15 %:n vähentämistä vuoden 2019 tasosta kilpailukyvyn varmistamiseksi kaikilla markkinoilla.

07.09.2022
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Finnair

Finnairin strategia on pitkään perustunut Euroopan ja Aasian yhdistämiseen lyhyttä pohjoista reittiä eli Venäjän ilmatilaa hyödyntäen. Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja Venäjän ilmantilan sulkeuduttua, Finnairin Aasian-lentojen lentoajat ovat pidentyneet merkittävästi, mikä heikentää koko Finnairin kannattavuutta. Finnairin uuden strategian tavoitteena on palauttaa yhtiön kannattavuus riippumatta Venäjän ilmatilan tilanteesta, kerrotaan yhtiön tiedotteessa 7.9.

Koska Finnair nyt kohtaa erilaisen kilpailutilanteen ja eri markkinoiden painoarvo sen liiketoiminnassa muuttuu, yhtiö tarvitsee merkittävää rakenteellista uudistamista ollakseen kilpailukykyinen.

”Toimintaympäristömme muutos edellyttää meiltä uutta strategiaa ja merkittävää uusiutumista, erityisesti kustannusmielessä”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Finnairin uusi strategia keskittyy rakentamaan kilpailukykyisen lentoyhtiön, jonka tavoitteena on pandemiaa edeltävän ajan 5 %:n vertailukelpoinen liikevoittotaso vuoden 2024 puolivälistä lähtien.

Keskeiset toimet tämän saavuttamiseksi ovat:

  • Maantieteellisesti aiempaa tasapainoisempi verkosto, joka yhdistää Euroopan Aasiaan, Intiaan ja Lähi-itään sekä Pohjois-Amerikkaan Helsinki-Vantaan kotikentän kautta ja vahvat kotimaan yhteydet.
  • Laivaston koon pienentäminen ja optimointi tulevaa verkostoa varten.
  • Yksikkötuottojen merkittävä vahvistaminen paremmilla digitaalisilla ratkaisuilla, kilpailukykyisellä tuotetarjonnalla ja lisäpalveluiden kehityksellä.
  • Kumppanuuksien, erityisesti oneworld-allianssin ja yhteishankkeiden, tehokkaampi hyödyntäminen jakelun vahvistamiseksi ja verkoston ja tuotetarjonnan laajentamiseksi.
  • Yksikkökustannusten noin 15 %:n vähentäminen vuoden 2019 tasosta kilpailukyvyn varmistamiseksi kaikilla markkinoilla.
  • Kestävän taseen rakentaminen, jotta yhtiö voi investoida tulevaisuuteen.
  • Lentoliikenteen johtaviin vastuullisuustoimijoihin kuuluminen.

Haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi tarvitaan kaikkien sidosryhmien tukea. Strategian toteutus alkaa nyt, ja se pitää sisällään keskustelut kaikkien tärkeiden sidosryhmien kanssa niistä muutoksista, joita tarvitaan Finnairin kilpailukyvyn rakentamiseksi.

Yksikkökustannusten vähennystavoite kattaa kaikki kuluerät, myös henkilöstökulut. Finnair aloittaa keskustelut henkilöstön kanssa muun muassa työehtojen muutoksista ja arvioi myös muita toimia, kuten matkustamopalvelun reittikohtaisia ulkoistusmahdollisuuksia, mahdollisuuksia ulkoistaa joitain operatiivisia toimintoja ja toimia, joilla parannetaan yhtiön yhteisten toimintojen tehokkuutta. Finnair hakee kustannussäästöjä myös neuvottelemalla toimittajiensa kanssa, organisaatiorakenteiden tarkastelulla ja tehostamalla tilojen käyttöä.

”Tavoitteemme on rakentaa kilpailukykyinen Finnair, joka pystyy palaamaan pandemia-aikaa edeltävälle kannattavuustasolle”, sanoo Manner.

”Tämän saavuttaminen vaatii perustavanlaatuisia muutoksia läpi Finnairin. Erityisesti vaikeina pandemiavuosina finnairilaiset ovat osoittaneet kykynsä sopeutua ja uusiutua kaikkein haastavimmassa olosuhteissa. Uskon vakaasti, että saavutamme tavoitteemme, kun nyt jatkamme tätä matkaa. Yhdessä voimme rakentaa Finnairin, josta henkilöstö, asiakkaat ja suomalaiset voivat edelleen olla ylpeitä.”

Viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana Finnair on tehnyt perustavanlaatuisia muutoksia, joilla yhtiö pyrkii luovimaan tien ulos koronapandemian aiheuttamasta kriisistä. Näihin toimiin lukeutuu muun muassa henkilöstövähennykset, lomautukset ja määräaikaiset sopimukset säästöistä työntekijäliittojen kanssa, 500 miljoonan euron osakeanti, merkittäviä lainoja ja 200 miljoonan euron kustannussäästöohjelman toteutus.

JAA