Päämainos
HaminaKotkan liikenne laskussa
Toimitusketjut 16.04. 07:55

HaminaKotkan liikenne laskussa

Suhdannekäänne vaikutti – koronapandemian vaikutuksia ei vielä tiedetä.

16.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomen suurimman yleissataman HaminaKotkan kuljetukset putosivat tammi-maalikuussa 12,3 prosenttia. Sataman kautta kulki 3 918 624 tonnia tavaraa.

Alkukevään pitkät metsäteollisuuden työtaistelut rokottivat rajusti metsäteollisuuden vientiä ja ne näkyvät HKS:n luvuissa. Viimeisen kuukauden ajan mukaan on astunut koronaviruksen talousvaikutukset, jotka kohtelevat huonosti, mutta eri tavoin kaikkia Suomen kauppakumppaneita ja sitä kautta HaminaKotkan satamaa. 

Koronan liikennevaikutukset ovat HaminaKotkan 9.4. julkaiseman liikennetiedotteen mukaan olleet toistaiseksi vaikeasti arvioitavissa, koska niiden mukanaan tuomia muutoksia ei pystystä vielä erottamaan metsäteollisuuden työtaistelujen aiheuttamista liikennevähennyksistä.

Vientiliikenne laski 9,4 prosenttia. Eniten vähenivät sellu (-25,6 %), paperi (-17,7 %), sahatavara (-13,8 %) ja kappaletavara (-81,6 %). Viennissä kasvussa olivat kuivabulk (10,6 %) ja nestebulk (12,5 %) tasaten osittain metsäteollisuuden volyymivähennyksiä.

Tuonti supistui 22,0 prosenttia. Siellä eniten laskivat kuivabulk (-30,5 %), raakapuu (-30,2 %), kappaletavara 

 (-27,5 %) ja nestebulk (-12,0 %). Tuonnissa kasvoi ainoastaan luokka muu tavara (9,3 %). 

Transito on ilonaihe 

Liikenteen ilonaihe oli transito eli kauttakulkuliikenne, joka kasvoi 8,3 prosenttia.

Kotimaanliikenne väheni 87,7 prosenttia.

Konteissa laskua oli 20,5 prosenttia.

Laivoja satamassa kävi 625 kappaletta eli 12 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Nopeat käänteet kansainvälisessä taloudessa ovat pakottaneet HaminaKotka Satama Oy:n sopeuttamaan kustannuksiaan ja investointejaan uuteen tilanteeseen. Talouden säästövaihde on kytketty päälle. Tähän varaudutaan myös jatkossa.

JAA