Päämainos
SMARTERin yhtenä tavoitteena on, että aluksen satamakäynti nopeutuu, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä.
Toimitusketjut 23.02. 09:17

SMARTERin yhtenä tavoitteena on, että aluksen satamakäynti nopeutuu, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Helsingin ja Turun satamien digitalisointi alkamassa

Maaliskuussa alkava SMARTER-projekti digitalisoi satamaa ja samalla koko kuljetusketjua.

23.02.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Maaliskuussa käynnistyvän SMARTER-projektin (Smart Terminals) tavoitteena on nopeuttaa alusten käyntiä Helsingin ja Turun satamissa ja nostaa digitalisaation tasoa koko kuljetusketjussa. 

DIMECC Oy tiedotti hankkeesta 18.2.

SMARTER-projekti on osa DIMECCin laajempaa Sea for Value -ohjelmaa, jolla luodaan valmiuksia älykästä ja itseohjautuvaa meriliikennettä varten

”Eri osasten yhdistäminen ja datan jakaminen, vie eteenpäin koko ketjun automaatiota, tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä”, sanoo DIMECCin ekosysteemijohtaja Jukka Merenluoto tiedotteessa.

SMARTER-projekti digitalisoi satamatoimintoja ja sen on tarkoitus tuottaa helposti toistettavia ratkaisuja matkustaja- ja rahtiliikenneterminaaleille. Älykkäät satamat ovat keskeisessä roolissa tulevaisuuden kuljetusketjuissa. Satamatoiminnot kytkevät merikuljetukset muihin kuljetusmuotoihin ja mahdollistavat tehokkaat kuljetusketut.

Projektissa otetaan huomioon koko logistiikkaketju rekkaliikenteestä satama-alueelle ja lastauslaiturilta väylälle. Suomen kansainvälisestä kaupasta noin 90 prosenttia kulkee merireittejä pitkin. 

Sujuvasti satamaan 

SMARTERin yhtenä tavoitteena on, että aluksen satamakäynti nopeutuu, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä. Laivan kääntöaika lyhenee esimerkiksi sillä, että tarkka tieto aluksen saapumisajasta välittyy reaaliaikaisesti satamaan saapuville rekoille, jolloin ne voivat ajoittaa tulonsa ja reittinsä oikein. Näin lasti saadaan purettua ja lastattua mahdollisimman nopeasti.

Ohjelmassa ovat mukana sekä Turun että Helsingin satamat, joihin liikennevirrat kulkevat kaupungin läpi.

”Toiminnallemme on keskeistä, että sataman liikennevirrat saadaan ohjattua sujuvasti ja turvallisesti kaupungin muiden toimintojen ja rakenteiden keskellä. Myös sataman kenttäalueiden käytön tehostuminen digitalisaation ja automatisoinnin kautta on tärkeää”, Turun Sataman toimitusjohtaja Erik Söderholm kommentoi.

Useissa Suomen satamissa liikennöivä Finnlines on kiinnostunut optimoimaan lastausta uusien alusten kapasiteettia vastaavaksi muun muassa Naantalista Kapellskäriin kulkevalla reitillä.

”Etsimme Smarterissa ratkaisuja siihen, miten voimme paremmin hyödyntää käytettävissä olevaa satama-aluetta niin, että rekkaliikenteen ja matkustajaliikenteen lastaus ja purku sujuisivat tehokkaasti. Pyrimme kehittämään moderneja, digitaalisia ratkaisuja tehokkaaseen ja joustavaan tavara- ja matkustajavirtojen ohjaamiseen”, sanoo Kimmo Kostia, Head of Group IT Hardware, Finnlines.

Ihmisten ja rahdin liikkumista pyritään ohjaamaan niin, että se toimii mahdollisimman hyvin sekä sataman että käyttäjän näkökulmasta. Kun matkustajavirtojen liikkeet tiedetään, pystytään turvallisuutta, kuten turvavälejä, parantamaan nopeasti myös poikkeusoloissa.

”Pilotoimme tilannekuvajärjestelmä- ja videovalvontaratkaisua, joka parantaa rahti- ja matkustusliikenteen operatiivista tehokkuutta ja turvallisuutta”, kertoo Jani Väre, Director, Innovations, Teleste.

Itseohjautuva meriliikenne

DIMECCin Sea for Value -ohjelma (S4V) ottaa askeleita kohti itseohjautuvaa meriliikennettä. Sen ensimmäinen projekti, vuonna 2020 käynnistynyt Fairway, keskittyy älyväylään ja etäluotsaukseen. Toinen projekti SMARTER linkittyy siihen jatkamalla väylän digitalisointia sataman ja logistiikkaketjun suuntaan. S4V-ohjelman rahoittajina toimivat teollisuuskumppanit ja Business Finland.

DIMECCin SMARTER-projektin teollisuuskumppanit ovat Attracs, ADE, Awake.ai, Brighthouse Intelligence, Focusplan, Lingsoft, Nodeon, Teleste ja Visy. Tutkimusta toteuttavat Åbo Akademi, Novia, Jyväskylän yliopisto, Turun AMK ja Turun yliopisto. Muita kumppaneita ovat Finnlines, Fintraffic VTS ja Tallink Silja sekä Helsingin Satama, Turun Satama ja Traficom.

JAA