Päämainos

HSBC: Kestävä kehitys entistä tärkeämpää pk-yrityksille

18.12.2017
Teksti Heli Satuli

Pankkijätti HSBC:n selvityksen mukaan lähes kolmasosa pienistä ja keskisuurista yrityksistä nimeää kestävän kehityksen tärkeimmäksi pitkän aikavälin tavoitteekseen. HSBC tutki 14 maassa ympäri maailman yli 1 400 päätöksentekijää yrityksissä, joiden palveluksessa oli 200-2 000 työntekijää. 

Indonesialaisista yrityksistä 43 prosenttia, saudiarabialaisista 36 ja australialaisista 34 prosenttia ilmoitti keskittyvänsä pitkän aikavälin strategioissaan kestävään kehitykseen. Todennäköisimmin kestävään kehitykseen panostavat yritykset edustivat useimmiten kaivos- tai valmistusteollisuutta. 

Tutkimuksen vastanneista yrityksistä 59 prosenttia uskoo, että kestävät liiketoimintakäytännöt parantavat niiden kasvua ja kannattavuutta. Puolet yrityksistä ilmoitti, että niiden asiakkaat vaativat kestävämpiä tuotteita ja palveluita. Neljäsosa yrityksistä myös priorisoi investointejaan muuttaakseen toimintaansa ympäristöllisesti kestävämmäksi.  

Toimitusketjut tehokkaammiksi

Moni yritys kääntää lähivuosina katseensa myös toimitusketjuunsa. Lähes puolet HSBC:n kyselyyn osallistuneista yrityksistä aikoo keskityä seuraavan kolmen vuoden aikana parantamaan toimitusketjunsa operatiivista tehokkuutta.  

HSBC:n asiakasjohtaja Bryan Pascoe totesi tiedotteessa, että asiakkaat vaativat sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävää toimintaa. Tämä vaatimus tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa.

"Hyvä, että pienet yritykset eivät ole vain tietoisia asiasta, vaan ovat jo ryhtyneet toimiin."

JAA